Find dit fag her

Få en forståelse for hvordan analyse og planlægning af kommunikationsstrategi kan styrke din virksomheds placering i det digitale medielanskab.

Få indsigt i hvilken betydning forskellige kulturelle værdisæt kan have for kommunikationen og bliv en kompetent sparringspartner, der kan sikre effektive kulturmøder i din virksomhed.

Vil du gerne sikre gode forandringsprocesser gennem medskabende kommunikation? Faget Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv udstyrer dig med værktøjer til at facilitere fortællinger om forandring.

Vil du udvikle dine kompetencer indenfor organisation, kommunikation og ikke mindst sammenhængen mellem de to? På faget Corporate communication bliver du i stand til at analysere komplekse organisatoriske- og kommunikative problemstillinger.

Som afslutning på din Den Merkantile Diplom - Kommunikation skal du skrive et større projekt, som tager udgangspunkt i det, du hidtil har lært på uddannelsen.