Forretningsdrevet HR

Flere startdatoer:

Vil du blive endnu skarpere på hvordan du kan varetage dine HR opgaver så de i endnu højere grad understøtter virksomheden og dennes forretning? Så skal du tage faget Forretningsdrevet HR, hvor du lærer, hvordan du bruger HR’s kapacitet og kompetencer klogt, så du kan koble HR- indsatsen med forretningsforståelse og organisationskultur.

Introduktion

På faget bliver du præsenteret for teori, metoder og værktøjer, der hjælper dig med at forstå de strategiske og forretningsmæssige sammenhænge i en virksomhed og den betydning HR-indsatser har for at virksomheden når sine mål. 

Du bliver introduceret til:

  • Centrale teorier inden for organisationsforståelse og kultur
  • De væsentlige forudsætninger der skal være opfyldt for at lykkes med organisatoriske forandringsprocesser, herunder viden om individets reaktion på forandringer
  • De muligheder og udfordringer, som digitalisering af virksomhedens processer kan give

Relevans

Faget Forretningsdrevet HR er for dig, som allerede arbejder med HR. Det kan være som HR-konsulent, HR-partner, HR-chef. Det er et relevant fag, hvis du gerne vil dygtiggøre dig og sikre at dine opgaver skaber endnu mere værdi for organisationen eller måske vil du gerne arbejde mere målrettet med HR i fremtiden. 

Udbytte

Faget gør dig i stand til at understøtte virksomhedens strategiske processer og bidrage til udvikling af en HR-strategi. Du får kompetencer til at kunne prioritere HR-opgaver, så de skaber mest mulig værdi for organisationen så du kan gennemføre forskellige udviklings- og forandringsprocesser. 

Du  lærer at 

  • Beskrive, analysere og vurdere HR-nøgletal med udgangspunkt i datadrevet informationsindsamling
  • Beskrive, analysere og vurdere strukturelle og kulturelle problemstillinger, som relaterer sig til HR
  • Vurdere praksisnære problemstillinger, hvor der er behov for udvikling og forandring og på baggrund af det opstille løsningsmuligheder

Praktisk

Du kan tage faget som en del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag.

SmartLearnings online HR-fag er så fleksibelt tilrettelagt at du kan planlægge forløbet til dine arbejdsmæssige og private forhold. Den viden du tilegner dig på faget, kan du straks bruge i dit professionelle virke.

AU i HR udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Tilbage

Underviser

Jan Storgaard

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder