AKFoto G10A3696 tilweb

Det er SmartLearnings opgave at bidrage til, at alle otte erhvervsakademier til enhver tid er bedst muligt klædt på til at anvende den seneste teknologi og pædagogik indenfor e-læring.

Det betyder, at det er SmartLearnings opgave at vedligeholde og videreudvikle en spidskompetence indenfor online undervisning, der kan komme vores studerende til gavn, og som vi løbende deler med vores ejerkreds af erhvervsakademier.

Hvad vi tilbyder

Vi tilbyder muligheden for en individualiseret studieform, leveret på en online platform med pædagogiske virkemidler skræddersyede til asynkron læring. At læringen i vid udstrækning er uafhængig af tid og sted, gør vores tilbud relevant for langt flere målgrupper, end de otte erhvervsakademier traditionelt har kunnet betjene.

SmartLearning sikrer således individualiserede uddannelsestilbud og kompetenceudvikling, der passer til den enkeltes individuelle læringsforudsætninger, familiesituation, livsfase, karriere og geografiske placering.

Hvorfor vi er sat i verden

SmartLearning spiller en vigtig rolle som udvikler af nye online læringsuniverser og fornyer af den klassiske formidling af viden og læring i en stadig mere digitaliseret verden.

Det moderne arbejdsmarked stiller stadig stigende krav til fleksibilitet, kompetenceudvikling og innovation, og SmartLearnings bidrag til samfundsvæksten er netop at udvikle individualiserede uddannelsestilbud, digitale pædagogiske kompetencer og online læringsplatforme, der imødekommer disse krav fra det omgivende samfund.

I tillæg til, at vi bidrager til udvikling af indhold, form og formidling over for erhvervsakademiernes nuværende målgrupper af studerende, spiller SmartLearning også en meget væsentlig rolle i forhold til studerende, der ellers ikke ville have mulighed for eller tilbøjelighed til at videreuddanne sig.

Et bredt funderet samfundsmæssigt kompetenceløft vil give Danmark væsentlige konkurrencefordele, og SmartLearnings opgave i forbindelse hermed er åbenbar.

Vores vision

SmartLearning skaber forudsætninger for vækst, viden og udvikling i samfundet ved at formidle, udbrede og videreudvikle erhvervsakademisektorens mangfoldige læringsunivers online. Vi vil benytte det digitale læringsrums potentiale til at tilbyde fleksibilitet, individualisering, variation og kvalitet i undervisningen.

Vores mission

SmartLearning vil skabe vækst, viden og udvikling gennem facilitering af læring til de studerende, gennem online studietilbud uafhængige af tid og sted.

Potentielle studerende, der af forskellige årsager ikke tidligere har haft muligheden for eller tilskyndelsen til at tage en klassisk uddannelse på et af landets erhvervsakademier, vil få mulighed for online uddannelse i stedet.

Parallelt med SmartLearnings tilbud om udelukkende online uddannelser, vil vi også indirekte skabe forbedrede læringsforudsætninger og -muligheder for nye studerende. Gennem et udvidet samarbejde med erhvervsakademierne i partnerkredsen vil SmartLearning påtage sig rollen som online ressourcecenter og som facilitator for blended learning.

SmartLearnings rolle som indholdsleverandør af online læringselementer i erhvervsakademisektoren indebærer at samle, videreudvikle og rådgive omkring tilpasning og anvendelse af den nyeste teknologi og pædagogisk viden omkring online læring. Kompetenceudvikling af ledere og undervisere, fra klasserum til online, er derfor en opgave, som SmartLearning naturligt løfter.

Vi er et samarbejde mellem alle otte danske erhvervsakademier

SmartLearning er desuden en del af erhvervsakademi Cphbusiness, som er en offentlig udbyder af uddannelser.
Alt vi udbyder er under lov om åben uddannelse.

Hvis du foretrækker at tage din videreuddannelse på et traditionelt studie med fremmøde, kan du vælge at studere på et af de 8 erhvervsakademier:

Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi Dania Copenhagen Business Academy Københavns Erhvervsakademi
Erhvervsakademi Aarhus IBA Erhvervsakademi Kolding