Smartlearning udarbejder efter hvert semester en karakter- og gennemførselsstatistik på hvert enkelt hold. 

I karakterstatistikkerne kan du blandt andet finde information om antallet af deltagere på holdene, fravalg og karaktergennemsnit.

Karakterstatistik for de seneste år

AU: Efterår 2020

Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul skatter og afgifter - told og skat 5 4 80.0 7.8 0
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi 4 4 100.0 10.3 0
Afgangsprojekt Drift 2 2 100.0 7.0 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion 2 1 50.0 12.0 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation 1 1 100.0 7.0 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 1 1 100.0 12.0 0
Afgangsprojekt Udvikling 10 6 60.0 9.3 0
Afgangsprojekt for HR 6 4 66.7 8.3 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 6 5 83.3 8.0 0
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 4 4 100.0 6.0 1
Afgangsprojekt for Ledelse 1 1 100.0 12.0 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 19 16 84.2 9.9 0
Afgangsprojekt for ledelse 31 26 83.9 9.5 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyr. 26 20 76.9 8.9 0
Afgangsprojekt i salg og markedsføring 14 11 78.6 6.7 1
Afgangsprojekt intenatioanl transport og logistik - transport 1 1 100.0 4.0 0
Anvendt Økonomi 28 22 78.6 6.7 0
Arbejdsmiljøledelse 5 4 80.0 9.0 0
Automatisering og videregående scrpting 1 1 100.0 12.0 0
Avanceret programmering 21 13 61.9 10.1 0
Cloud 40 23 57.5 9.0 1
Coaching og konflikthåndtering 22 17 77.3 11.0 0
Database 68 20 29.4 11.1 0
Den strategiske HR funktion 17 12 70.6 7.0 1
Det strategiske lederskab 110 80 72.7 8.7 2
Digital markedsføring 250 210 84.0 10.1 0
Digital mødeledelse 5 5 100.0 10.6 0
E-handel 14 8 57.1 10.8 0
Erhvervsret 38 30 78.9 5.4 3
Erhvervsøkonomi 86 54 62.8 5.5 6
Event Management 6 4 66.7 11.5 0
Forandringsledelse 12 10 83.3 8.4 0
Forretningsmæssig IT/digitalisering 2 1 50.0 12.0 0
Global kommunikation 7 6 85.7 9.8 0
Global økonomi 27 20 74.1 7.5 1
Grafisk facilitering i praksis 15 13 86.7 10.2 0
HRs servicering af linieledelsen 8 8 100.0 8.5 0
Human Ressource Management 29 20 69.0 8.8 0
Innovation i praksis 19 13 68.4 9.8 0
It-sikkerhed 31 24 77.4 7.5 1
Iværksætteri i praksis 8 7 87.5 9.3 0
Kommunikation i praksis 81 65 80.2 9.0 0
Kvalitetsoptimering 13 5 38.5 11.2 0
LEAN-ledelse i praksis 10 6 60.0 8.8 0
Ledelse i praksis 181 146 80.7 9.6 0
Lederens forretningsforståelse 5 5 100.0 12.0 0
Logistik 34 21 61.8 6.1 3
Markedsinformation og -analyse 23 17 73.9 7.6 0
Marketingplanlægning og -forhandling 26 19 73.1 8.9 0
Marketingsstrategi og forretningsudvikling 43 36 83.7 6.6 3
Moms- og afgiftsret 13 11 84.6 6.7 0
Online kommunikation 24 23 95.8 9.0 0
Operationelt indkøb 25 15 60.0 8.1 0
Oplevelsesledelse 18 14 77.8 7.9 1
Oplevelsesøkonomi 3 3 100.0 9.7 0
Organisation og arbejdspsykologi 149 113 75.8 9.9 0
Organisationsudvikling i HR-perspektiv 15 12 80.0 6.4 1
Organisering 6 6 100.0 9.7 0
Personalejura 28 17 60.7 9.2 0
Positiv psykologi i organisationen 11 10 90.9 8.9 0
Programmering 77 54 70.1 8.8 2
Projektledelse 105 70 66.7 8.5 0
Projektledelse (AU i ledelse) 8 8 100.0 9.5 0
Præsentationsteknik 14 12 85.7 8.8 0
Regneark til økonomistyring 38 31 81.6 8.5 0
Sociale medier 40 27 67.5 9.9 0
Sociale medier og indhold 6 6 100.0 7.8 0
Statistik 31 23 74.2 8.6 3
Strategisk kommunikation 46 30 65.2 8.8 0
Strategisk kompetenceudvikling 18 15 83.3 7.5 0
Strategisk salg 41 34 82.9 7.6 0
Supply chain management 37 23 62.2 6.8 0
Systemdrift 4 4 100.0 11.5 0
Systemudvikling 17 15 88.2 6.4 1
Teamledelse 12 9 75.0 9.6 0
Toldret 7 7 100.0 7.1 0
Transportjura (10) 21 18 85.7 8.0 0
Videregående it-sikkerhed 11 8 72.7 9.5 0
Videregående programmering 35 20 57.1 7.9 1
Virtual Reality programmering 5 4 80.0 11.0 0
Web-programmering, client-side 19 16 84.2 10.1 0
Web-programmering, server-side 20 14 70.0 10.0 1
Årsrapport og regnskabsanalyse 47 43 91.5 7.3 5
Økonomistyring i praksis 53 44 83.0 9.5 0
  2422 1811 74.8 8.8 38


Diplom: Efterår 2020

Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 40 32 80.0 8.9 0
Afgangsmodul WEB-UDVIKLING 8 6 75.0 8.7 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 7 6 85.7 8.3 0
Det personlige lederskab og forandring 72 62 86.1 8.9 1
Digital kommunikation 15 14 93.3 7.6 0
Eksternt og internt regnskab 11 10 90.9 8.8 0
Forandringsledelse 8 6 75.0 10.2 0
Forretningsforståelse 12 12 100.0 9.6 0
Human ressource management og ledelse 21 20 95.2 9.3 0
Interfacedesign og digital æstetik 9 7 77.8 10.7 0
Kommunikation og organisation 26 26 100.0 7.0 0
Kundeindsigter, Trends og Tendenser 13 13 100.0 9.7 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 43 36 83.7 8.6 0
Ledelse og bæredygtighed 1 1 100.0 10.0 0
Ledelse og coaching 6 4 66.7 10.3 0
Organisation, udvikling og samskabelse 63 54 85.7 9.6 0
Organisationskommunikation - et corporate perspektiv 7 6 85.7 8.3 0
Projektledelse 24 23 95.8 10.4 0
Projektledelse (Den merkantile diplomuddannelse) 16 16 100.0 9.2 0
Strategisk ledelse 34 32 94.1 8.3 1
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 1 1 100.0 10.0 0
Teamledelse 8 8 100.0 10.1 0
Udvikling af store systemer 21 15 71.4 8.9 0
Udviklingsmiljøer 1 1 100.0 10.0 0
Web-programmering og netværk Frontend 2 2 100.0 7.0 0
  469 413 88.1 9.0 2


Indledningsfag: Efterår 2020

Indledningsfag På hold
Indledende erhvervsøkonomi 71
Indledende studieforberedelse og metode 14
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 14
  99