Ledelse og forhandling

Vil du gerne udvikle dine kompetencer, så du kan planlægge og afvikle forhandlinger i en ledelsesmæssig kontekst? Faget Ledelse og forhandling fokuserer vi på forhandlingsteknikker, så du kan skabe gode resultater i din virksomhed.

Introduktion

På Ledelse og forhandling får du indsigt i de faktorer, der kan påvirke en forhandlingssituation, og på den baggrund vælge forhandlingsteknik.

På faget arbejder vi med

  • forhandlingsteknik og forhandlingssituationer
  • psykologisk teori
  • kommunikation og forhandling
  • din rolle som forhandler

Relevans

Ledelse og forhandling er relevant for dig, der gerne vil indgå som en kompetent sparringspartner i ledelsesmæssige forhandlinger

 

Udbytte

Faget giver dig kompetencerne til at

  • reflektere over din egen praksis som forhandler
  • identificere dit eget behov for fortsat udvikling som forhandler
  • vurdere praksisnære forhandlersituationer og på den baggrund vælge forhandlingsteknik

Praktisk

Du kan tage Ledelse og forhandling som et selvstændigt lederkursus, eller som et valgfag på din akademiuddannelse.

SmartLearnings online fag Ledelse og forhandling er tilrettelagt så fleksibelt, at du kan tilpasse studiet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Finn Rylov

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder