Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Holder du af samspillet med andre mennesker, og vil du gerne være med til at præge udviklingen i virksomheden? På akademiuddannelsen (AU) i Ledelse udvikler du din egen ledelsesstil og får kompetencerne til at udføre ledelse i både større og mindre enheder.

Fakta

Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Introduktion til uddannelsen

Akademiuddannelsen i Ledelse opkvalificerer din lederadfærd i hverdagen gennem teorier, værktøjer og praktiske metoder.

På lederuddannelsen beskæftiger vi os med praktisk ledelse i hverdagen, hvordan samarbejde og effektivitet sikres gennem god og kompetent teamledelse og projektstyring, og hvordan ledelse og medarbejdere sammen skaber de bedste resultater.

Det er dig som nuværende eller kommende leder, der er i centrum på AU i Ledelse. Derfor tilrettelægges din uddannelse, så den tidsmæssigt passer til en travl arbejdsmæssig og privat hverdag.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Uddannelsen foregår online hvorfor du får et fleksibelt studie, hvor det er dig der bestemmer når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Din studievejleder

Liselotte 9F5A7471 web din studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Ledelse består af en række obligatoriske fag, valgfag og et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover. Vi anbefaler dog at du tager fagene Ledelse i praksis og Organisation og arbejdspsykologi inden Det strategiske lederskab.

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Uddannelsens fag udgør i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene skal udgøre 20 ECTS.

Der findes yderligere valgfag på uddannelsen. Se mere på AUDiplom.dk.

Praktisk

En akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS-point.

Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver akademiuddannelserne et afgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse.

Varighed

Hos SmartLearning foregår alle fag som udgangspunkt på deltid. Derfor vil uddannelsen typisk tage ca. 2-3 år.

Da du selv bestemmer tempoet, kan du vælge at tage to fag samtidig eller at tage en pause. Det er dog et krav at uddannelsen skal være færdiggjort senest 6 år efter du er påbegyndt.

Studieordning

Find studieordningen for AU i Ledelse her (pdf)

Fremtidsudsigter

En AU i Ledelse giver dig kompetencer til at kunne varetage funktioner som f.eks. teamleder, projektleder, afdelingsleder eller personlig coach, og er således et kvalitetsstempel til en lederstilling i offentlige og private virksomheder.

Du har efterfølgende mulighed for at læse videre på en Diplomuddannelse, og derefter en Master.

Adgangskrav

For at blive optaget på en Akademiuddannelse, skal du have

en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, ogminimum 2 års erhvervserfaring

Dine to års erhvervserfaring skal ligge samtidig med eller efter din adgangsgivende uddannelse.

Der kan dispenseres for adgangskrav hvis vi vurderer at du har forudsætninger der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. For information herom, kontakt studievejledningen.

Realkompetencevurdering (RKV)

Der kan foretages en realkompetencevurdering for adgang til uddannelsen, hvis du ikke formelt opfylder adgangskravene. Her vil dine samlede reelle kompetencer vurderes i forhold til optagelse.

Bestil en kompetenceafklaring her.

For yderligere spørgsmål vedr. kompetenceafklaring, kontakt studievejledningen.

Tilmelding

Du tilmelder dig et fag ad gangen - uanset om du vil tage et enkelt fag eller planlægger at tage hele uddannelsen.

Når du vil tage næste fag tilmelder du dig på ny. Du forpligter dig derved kun til det tilmeldte fag, og ikke hele uddannelsen.

På hvert enkelt fag finder du tilmeldingsblanket, samt information vedrørende næste opstartsdato og pris.

Indledende kurser

Det kan være nyttigt at tage et indledende kursus inden du starter på et akademifag.

Typisk anbefales det hvis det er lang tid siden du har studeret eller hvis emnet er nyt for dig.

På AU i Ledelse kan Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning være relevant.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Din studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
3615 4519