Akademiniveau
Ledelse
Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Holder du af samspillet med andre mennesker, og vil du gerne være med til at præge udviklingen i virksomheden? På akademiuddannelsen (AU) i Ledelse udvikler du din egen ledelsesstil og får kompetencerne til at udføre ledelse i både større og mindre enheder.

Akademiuddannelsen i Ledelse opkvalificerer din lederadfærd i hverdagen gennem teorier, værktøjer og praktiske metoder.

På lederuddannelsen beskæftiger vi os blandt andet med:

  • praktisk ledelse i hverdagen
  • hvordan samarbejde og effektivitet sikres gennem god og kompetent teamledelse og projektstyring
  • hvordan ledelse og medarbejdere sammen skaber de bedste resultater

Det er dig som nuværende eller kommende leder, der er i centrum på AU i Ledelse. Derfor tilrettelægges din uddannelse, så den tidsmæssigt passer til en travl arbejdsmæssig og privat hverdag.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Uddannelsen foregår online hvorfor du får et fleksibelt studie, hvor det er dig der bestemmer når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Obligatoriske fag og valgfag

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Ledelse består af en række obligatoriske fag, valgfag og et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover. Vi anbefaler dog at du tager fagene Ledelse i praksis og Organisation og arbejdspsykologi inden Det strategiske lederskab.

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Uddannelsens fag udgør i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene skal udgøre 20 ECTS.

Der findes yderligere valgfag på uddannelsen. 

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen