Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering

Har du som mål at skabe en sund og produktiv arbejdsplads, men mangler et fif eller to for at komme i mål? Så er faget lige noget for dig. Du lærer, hvordan du forebygger og håndterer stress i din organisation og hvordan du kan understøtte et positivt arbejdsmiljø.

Introduktion

Faget Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering giver dig værktøjerne til at skabe et sundt arbejdsmiljø og tackle stress i din virksomhed. Gennem teoretisk viden og praktiske færdigheder vil du lære at identificere stressfremkaldende faktorer, implementere effektive forebyggelses- og håndteringsstrategier samt være en kompetent sparringspartner i stressrelaterede situationer.

På faget beskæftiger vi os bl.a. med

  • viden om og definitioner af stress for at opnå en dybere forståelse af fænomenet.
  • etiske aspekter ved forebyggelse og håndtering af stress i organisationen.
  • identifikation af stressfremkaldende forhold herunder at spotte potentielle stressfaktorer og symptomer
  • sparring og rådgivning i forbindelse med håndtering af stress
  • stressforebyggelses- og håndteringssituationer

Relevans

Faget er relevant for dig, der ønsker at skabe en sund og produktiv arbejdsplads. Uanset om du er leder, HR-specialist eller medarbejder, vil dette fag ruste dig med nødvendige værktøjer til at identificere, forebygge og håndtere stress i organisationen. Ved at deltage i faget vil du være i stand til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø og fremme trivslen.   

Udbytte

Når du har taget faget Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering vil du have

  • en forståelse af betydningen af et positivt arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdernes produktivitet og engagement
  • praktiske færdigheder til at identificere og håndtere stressfremkaldende faktorer i din organisation
  • evnen til at implementere effektive forebyggelses- og håndteringsstrategier i forhold til stress
  • kompetencer til at være en kompetent sparringspartner og rådgiver i stressrelaterede situationer
  • evnen til at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads, hvor stress forebygges og håndteres effektivt

Praktisk

Du kan tage Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering som et selvstændigt lederkursus, eller som et valgfag på din akademiuddannelse.

SmartLearnings online fag Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering er tilrettelagt så fleksibelt, at du kan tilpasse studiet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage