Afgangsprojekt, AU i Kommunikation og formidling

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling.

Du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job, og du skal i dit afgangsprojekt

  • bevise at du er i stand til at afgrænse en konkret studierelevant problemstilling og belyse den fuldt ud
  •  dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling mundtligt såvel som skriftligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling, og opfylder kravene til fagsammensætning.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for kommunikation. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

Tilbage

Underviser

Finn Rylov

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder