Det personlige lederskab og forandring

Flere startdatoer:

På Det personlige lederskab og forandring udvikles din forståelse for betydningen af det professionelle lederskabs forskellige ledelsestilgange, og opfattelsen af disse. Faget giver dig teori og praksis til at bygge videre på din egen lederstil, så du kan levere personlig ledelse.

Introduktion

På Det personlige lederskab og forandring er klædes du på til at analysere din egen ledelsespraksis, og på den baggrund udforme strategier for din egen ledelsesmæssige kompetenceudvikling.

På Det personlige lederskab og forandring fokuseres bl.a. på

  • ledelsesmæssige teorier og perspektiver, som du kan benytte i udviklingen af din egen lederstil
  • ledelsesidentitet og -etik
  • dit professionelle lederskab i relation til samfundsmæssige forhold
  • strategier og teorier om kompetence- og kvalifikationsudvikling

Faget centrerer om dine personlige ledelseskompetencer og ledelsesidentitet.

Relevans

Faget er oplagt for dig, der gerne vil forbedre din indsigt i hvordan det profesionelle lederskabs forskellige ledelsestilgange fungerer i virksomheden, og hvordan du som leder identificerer den optimale tilgang for dig selv og din organisation. 

Udbytte

På faget bliver du i stand til at

  • udvikle din egen professionelle ledelsesstil
  • indgå i et samarbejde internt i virksomheden såvel som eksternt, og herved medvirke til en hensigtsmæssig organisatorisk udvikling
  • reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier vedrørende din egen kompetenceudvikling

Du får både en teoretisk og praktisk tilgang til udviklingen af dit lederskab. Samtidig skal du selv vurdere hvor meget du vil vægte den enkelte teori i forhold til din ledelsesmæssige profil.

Praktisk

Med SmartLearnings fleksible online uddannelse kan du tilpasse studieforløbet til dine arbejdsmæssige og private forhold. Vi tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så din læring forankres i din daglige praksis.

Tilbage

Underviser

Kirsten Matzen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder