Teamledelse

Flere startdatoer:

På teamledelse får du redskaber til at udvikle og motivere dit team til en performance på højeste niveau.

Introduktion

Som teamleder er det din opgave at få gruppen til at fungere så optimalt som muligt. Det kræver, at du kan finde balancen mellem individets selvbestemmelse og gruppens sambestemmelse. Samtidigt kræver rollen som teamleder konkrete indsatser, som at du f.eks. formår at imødegå spændinger, der gør, at samarbejdet ikke glider så optimalt som muligt. På teamledelse lærer du at vurdere dit team med fokus på, hvordan du tydeliggør rammer og leder processer, der udvikler dit team til et bedre og mere effektivt samarbejde.

Relevans

Teamledelse er en løbende proces, hvor du gearer gruppen til det bedst mulige samarbejde via forskellige metoder og teorier. Til forskel fra f.eks. ledelse af arbejdsgrupper, hvor fokus er på det individuelle bidrag, er fokus i teamledelse på det fælles bidrag og gruppens synergi. Vi arbejder derfor med de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til gruppens synergi og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis.

Udbytte

Du får redskaber til

  • at analysere problemer og udvikle teams
  • at lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og forhandlende processer for et team
  • at håndtere og løse konflikter i et team

Du lærer med andre ord at opbygge og lede dit team refleksivt ud fra klare mål og rammer for ledelses af arbejdsopgaver, der skal løses via teams. Du lærer, hvordan du motiverer dit team til den bedste præstation.

Praktisk

SmartLearnings online diplomfag i teamledelse er tilrettelagt så fleksibelt at du kan planlægge dit studieforløb til dine arbejdsmæssige og private forhold. Vi tager på faget udgangspunkt i dine ledelsesmæssige problemstillinger og erfaringer, så din læring forankres i din daglige praksis.

Tilbage

Underviser

Kirsten Wissing

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder