Akademiniveau
Kommunikation
Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Uanset hvor produktiv og innovativ en virksomhed er, betyder det ikke meget hvis den ikke har et godt forhold til offentligheden. God kommunikation kan være alfa omega for en virksomhed. På akademiuddannelsen (AU) i Kommunikation og formidling lærer du at tage højde for både sproglige og kulturelle barrierer.

God kommunikation kan skabe det positive image af en virksomhed som er så essentielt på et konkurrencepræget marked.

Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling giver dig værktøjer som er vigtige for at tage kampen op med virksomhedens dårlige image og formidle det rette budskab.

På uddannelsen får du redskaberne til at kunne tage del i virksomhedens professionelle kommunikation - internt såvel som eksternt. Du bliver i stand til at udvikle og planlægge kommunikationsopgaver, samt at løse praktiske formidlingsopgaver.

Uddannelsen er relevant for dig, der til daglig arbejder med kommunikation, samt for dig, der gerne vil have en karriere indenfor kommunikation.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

AU i Kommunikation og formidling består af to obligatoriske fag, valgfag for i alt 30 ECTS-point, samt et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover. Vi anbefaler dog at du tager faget Kommunikation i praksis før Strategisk kommunikation.

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Uddannelsen består af fag for i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene udgør 30 ECTS.

Der findes yderligere valgfag på uddannelsen. 

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen