Strategisk salg og Key Account Management

Vil du gerne forbedre dine evner til at forberede, planlægge og udføre strategisk salg? 'Faget Strategisk salg og Key Account Management sætter dit salgsarbejde ind i en strategisk sammenhæng, med størst mulig effekt for virksomheden.

Introduktion

På faget Strategisk salg og Key Account Management lærer du at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. 

Vi beskæftiger os bl.a. med

  • key account management og hvordan du skaber et godt forhold til mulige og nuværende kunder
  • pipeline management (salgsopfølgning), lead management (styring af emnegenerering), købsadfærd og indkøbsstrategi
  • håndtering af en forhandlingssituation med deltagelse af flere forhandlingsdeltagere

Relevans

Akademifaget i Strategisk salg og Key Account Management er oplagt for dig, der gerne vil kunne analysere og udføre salg på strategisk niveau og at kunne lægge kundeplaner ud fra en analyse af, hvad der vil gavne kundernes værdikæde og konkurrencekraft.

Udbytte

På Strategisk salg og Key Account Management får du kompetencerne til at

  • udføre langsigtet salg gennem bl.a. salgsstrategier, salgsplanlægning, projektsalg og risikostyring i salg
  • bruge CRM som værktøj, og at tilpasse det til din salgspraksis og dine kunder
  • lægge en udførlig plan for salgsaktiviteter, og hvordan du fører den ud i praksis
  • analysere købers virksomhed og skabe indblik i deres værdikæde
  • skabe salg gennem netværk og sociale medier

Praktisk 

Strategisk salg og Key Account Management foregår online, hvilket giver dig fleksibiliteten til selv at bestemme når og hvor du vil studere. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden professionelt.

Tilbage