Statistik

Flere startdatoer:

Vil du gerne optimere dine kompetencer indenfor statistiske analyser og dataanalyser? Faget Statistik udvikler dine statistiske kompetencer og giver dig indsigt i at indsamle, analysere og vurdere data.

Introduktion

På faget Statistik lærer du indgående om statistisk metode og teori, og hvordan du bruger det i dine daglige arbejdsmæssige udfordringer. Du bliver i stand til at udvælge og anvende relevante statistiske metoder til at lave forskellige typer data om til information, der kan indgå i en virksomheds beslutningsgrundlag.

Faget beskæftiger sig med

  • sandsynlighedsfordelinger for at organisere data efter fælles karakteristika i modeller og anvende disse sammen med sandsynligheder i en virksomheds planlægning
  • konfidensintervaller og hypotesetest for, via stikprøver, at kunne konkludere generelt på virksomhedens omverden, kunder, produktion mm. 
  • test af om stikprøver er repræsentative, om der er sammenhænge, eller om der er sket ændringer ud fra de kriterier, der indgår i stikprøven
  • at konkludere om forhold i virksomheden udvikler sig ens på baggrund af stikprøver (variansanalyser)
  • regressionsanalyse for at kunne forklare udvikling og udarbejde prognoser for fremtiden
  • udvælgelse af stikprøve, der giver bedst muligt skøn

Relevans

Faget Statistik er relevant for dig, der gerne vil opnå indsigt i bearbejdning af data samt transformering af data til information, der kan give virksomheder et solidt beslutningsgrundlag.

Udbytte

På faget får du kompetencerne til at 

  • udarbejde og vurdere statistiske analyser i et tværfagligt samarbejde
  • bruge statistik til at belyse og analysere både samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger
  • anvende statistik som et værktøj til at analysere en lang række økonomiske aspekter

Praktisk

SmartLearnings online fag Statistik er så fleksibelt at du kan tilrettelægge det til dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget er praksisnær, hvorfor du straks kan bruge den viden du tilegner dig i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Thomas Petersen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder