Akademiniveau
Økonomi
Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

At have kendskab til økonomiske processer og økonomisk ressourcestyring er noget af det mest basale for en virksomheds potentiale og fremtid.

Gode økonomiske medarbejdere kan betyde forskellen mellem en produktiv og en ineffektiv virksomhed. Netop derfor er medarbejdere med økonomiske kompetencer et essentielt aktiv for virksomheden.

På AU i Økonomi og ressourcestyring får du vigtige redskaber til at planlægge, gennemføre og løse en række økonomiske problemstillinger.

Med uddannelsen sikrer du dig de helt rigtige redskaber til at sikre virksomhedens finansielle situation, og din egen karrieremæssige situation.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Uddannelsen foregår online hvorfor du får et fleksibelt studie, hvor det er dig der bestemmer når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring består af en række obligatoriske fag, valgfag og et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover. Vi anbefaler dog at du tager faget Erhvervsøkonomi forud for Økonomistyring i praksis.

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Ud af de 60 ECTS uddannelsen indeholder, skal du have valgfag for 30 ECTS.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen