Virksomhedens bæredygtige strategi

Er du klar til at gøre en forskel? Dygtiggør dig i udvikling og implementering af virksomheders bæredygtige strategi og vær med til at forme en mere bæredygtig verden.

Introduktion

Tag aktiv del i skabelsen af en bæredygtig fremtid for virksomheder gennem faget Virksomhedens bæredygtige strategi. Faget giver dig forudsætningerne for at kunne udvikle og  implementere bæredygtig strategi. Du bliver i stand til at identificere strategiske udfordringer og skabe helhedsorienterede løsninger ved hjælp af avancerede teorier og metoder inden for strategianalyse, strategiudvikling og strategi implementering.

På faget beskæftiger vi os bl.a. med

  • strategiteorier og modeller inden for bæredygtighed
  • teori og metode inden for strategianalyse, -udvikling og -implementering i bæredygtighedsfaget
  • hvilken indvirken strategiske tiltag på bæredygtighedsfronten kan have på organisationen og dens interessenter
  • betydningen af bæredygtig udvikling i den strategiske proces
  • organisationens strategiske situation og intention med henblik på at kunne anbefale  indsatsområder.

Relevans

Faget er relevant for dig, der ønsker at drive positive og ansvarlige forandringer i en mere grøn retning. Det gør dig i stand til at bidrage til udviklingen af organisationers strategier og være en aktiv deltager i implementeringen af bæredygtige forandringsprocesser. Med faget i rygsækken kan du spille en afgørende rolle i at realisere virksomhedens bæredygtige strategi og dermed bidrage til en bæredygtig fremtid.

Udbytte

Når du har taget faget Virksomhedens bæredygtige strategi vil du have

  • evnen til at udføre strategianalyse, strategiudvikling og strategiimplementering med fokus på bæredygtighed
  • kompetencer til at omsætte virksomhedens strategiske mål til praksis og bidrage til en bæredygtig forandring
  • evnen til at identificere og analysere strategiske problemstillinger i en bæredygtig og praktisk kontekst
  • kompetencerne til at vurdere og formidle organisationens strategiske situation og intentioner samt anbefale relevante indsatsområder

Praktisk

SmartLearnings online fag i Virksomhedens bæredygtige strategi er så fleksibelt, at du kan tilrettelægge forløbet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage