Akademiniveau
Bæredygtighed og grøn omstilling
Niveau

Fremtidsmuligheder

Varighed

Ønsker du at påvirke din virksomheds udvikling i en grøn retning? Er bæredygtighed og grøn omstilling vigtigt for dig? Med en akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling udvikler du et skarpt blik for bæredygtige problemstillinger og erhverver de nødvendige kompetencer til at formulere løsninger.

Grøn omstilling og bæredygtighed er vigtige temaer i dagens samfund, og virksomheder søger i stigende grad velkvalificerede medarbejdere, der kan bidrage til den grønne agenda. Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling vil give dig de nødvendige færdigheder, så du kan varetage funktioner inden for grøn omstilling, klimaberegninger og bæredygtige tiltag. Med denne uddannelse bliver du i stand til at analysere konkrete bæredygtige problemstillinger i din virksomhed og opstille løsningsmuligheder, samt kommunikere disse til samarbejdspartnere og interessenter. Du vil også blive i stand til at tackle udviklingsorienterede opgaver inden for bæredygtighed og grøn omstilling, og du vil kunne samarbejde kompetent med kolleger på tværs af fagområder, når virksomhedens bæredygtige strategi skal implementeres.

Uddannelsen er online og og meget fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dit studie til din hverdag. Du vil have frihed til selv at vælge, hvornår og hvor du vil studere.

Du vælger også selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller tage de fag, der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling består af en række obligatoriske fag, valgfag og et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Ud af de 60 ECTS uddannelsen indeholder, skal du have valgfag for 30 ECTS.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen