Ledelse af digital transformation

Flere startdatoer:

Trænger din virksomhed til et eftersyn af jeres digitale processer eller står I foran en ny implementering?

Så er faget Ledelse af digital transformation lige noget for dig - du bliver nemlig istand til at identificere udviklingsmuligheder, og så får du redskaberne til at lede den fortsatte udvikling og implementering af digitale processer.

Introduktion

På faget ”Ledelse af digital transformation” bliver du klædt på til at lede digital transformation i din afdeling eller organisation. Du får et teoretisk indblik i ledelse af digitale forandringer og forholdet mellem teknologi, mennesker og organisation. Du får kompetencer til at forstå, anvende og lede implementering af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven.

Du bliver bevidst om dine egne ledelsesmæssige styrker og udviklingspotentialer til at lede digital transformation, og du får en værkstøjskasse til at vurdere organisationens digitale modenhed og spotte kompetenceudviklingsbehov.

Du får også indblik i tendenser inden for digitalisering – f.eks. AI, robotter og VR, så du bedre kan spotte udviklingsmuligheder i din egen afdeling eller organisation.

Relevans

Kurset er for dig, der er leder og har digitalisering som en ledelsesmæssig opgave.

Det er også relevant for økonomiansvarlige eller andre ledere, der har digitalisering som en del af ledelsesopgaven.

Eller for dig, som står på spring til at lede eller være en del af en digital transformation.

Udbytte

Du får:

  • viden om digitalisering, digital omstilling og disruption
  • færdigheder til at analysere aktuelle problemstillinger og handlemuligheder
  • kompetencer til at identificere udviklingsmuligheder
  • kompetencer til at implementere og lede digitale processer

Praktisk

SmartLearnings online diplomfag i Ledelse af digital transformation er tilrettelagt så fleksibelt, at du kan planlægge dit studieforløb til dine arbejdsmæssige og private forhold. Vi tager på faget udgangspunkt i dine ledelsesmæssige problemstillinger og erfaringer, så din læring forankres i din daglige praksis.

Tilbage

Underviser

Kirsten Wissing

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder