Optimering af forretningsprocesser

Flere startdatoer:

Inden for Supply Chain Management er optimering af forretningsprocesser helt centralt. Internt og eksternt med det henblik at skabe værdi for virksomhedens kunder og øvrige interessenter. På faget Optimering af forretningsprocesser lærer du hvordan du kan kortlægge, analysere og vurdere processerne i din organisation.

Introduktion

På faget bliver du præsenteret for teori og modeller så du kan kortlægge og designe forretningsprocesser. Du lærer også at forstå, hvordan du anvender teknologi i forretningsprocesser og hvilke krav der er til data samt til vurdering af processers egnethed til digitalisering. 

Du bliver introduceret til: 

  • Centrale teorier og modeller som kan anvendes i kortlægning, vurdering og design af  forretningsprocesser i værdi- og forsyningskæder
  • Hvilke processer der egner sig til digitalisering 
  • Hvilke muligheder og udfordringer, digitalisering af virksomhedens processer kan give
  • Hvordan du anvender en kravspecifikation for digitalisering af en forretningsproces 

Relevans

Faget er relevant for dig, som gerne vil styrke dine kompetencer inden for procesforbedringer og inddragelse af digitale muligheder. 

Udbytte

Faget gør dig i stand til at vurdere behovet for forbedringer i praksisnære problemstillinger samt justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i værdi- og forsyningskæder. Du lærer også hvordan du planlægger, formidler og gennemfører en procesoptimeringsopgave for en mindre gruppe som facilitator.

Du  lærer at:

  • Anvende og kombinere metoder til løsning af en procesoptimeringsopgave med udgangspunkt i målet for processen
  • Facilitere en procesoptimeringsproces
  • Kunne deltage i fagligt og tværfagligt udviklingsarbejde i virksomheden med det formål at få optimeret og digitaliseret forretningsprocesserne til at understøtte virksomhedens målsætning
  • Vurdere processers egnethed til digitalisering og valg af relevant teknologi, samt kunne vurdere krav til stamdata
  • Tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til procesoptimering og digitalisering af processer og den ramme optimeringen udføres i

Praktisk

Optimering af forretningsprocesser foregår online, og er derfor så fleksibelt tilrettelagt, at du kan planlægge forløbet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

OBS det anbefales at du tager faget Logistik og Supply Chain Management før Optimering af forretningsprocesser. 

Tilbage

Underviser

Louise Nielsen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder