Find dit fag her

Som afslutning på din AU i HR skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

På HR's servicering af linjeledelsen får du indsigt i HR-funktionens arbejdsfelt og i HR’s rolle i forhold til supportering af linjeorganisationen. Vil du gerne styrke din viden, forståelse og kompetencer indenfor HR-spændingsfeltet, er dette HR-fag oplagt.

Vil du arbejde med organisationsudvikling i din virksomhed, med udgangspunkt i personaleudvikling og HR? Så er SmartLearnings online fag Organisationsudvikling i HR-perspektiv oplagt for dig.

Vil du arbejde med udvikling af mennesker i arbejdsmæssige sammenhænge? Så er faget Strategisk kompetenceudvikling noget for dig. Her vil du få indsigt i læringsprocesser, og hvordan du kan fremme disse i arbejdslivet.

Vil du gerne deltage aktivt i din virksomheds HR-aktiviteter på et kvalificeret grundlag? Så er faget Den strategiske HR-funktion oplagt. På faget får du en forståelse for HR-funktionens rolle i virksomheden og for din egen nuværende eller kommende HR-praksis.

Vil du gerne lære hvordan virksomheden bliver klar til og anvender digitale muligheder for optimering og automation i processerne? På faget Værdikæden i praksis lærer du at forstå betydningen af koordination og organisering af opgaverne i værdikæden og i forsyningskæden.

 

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Med Kvalitetsoptimering kan du være med til at sikre en høj kvalitet med et minimum af variation. På faget Kvalitetsoptimering får du indsigt i ledelsesfilosofiens optimeringsmetoder, der hjælper virksomheden med at spare tid og penge.

Vil du lære indgående om hvordan du kan bidrage til optimering af din virksomheds produktion via en lang række forskellige områder? Så er SmartLearnings online fag Produktionsoptimering lige noget for dig.

Vil du gerne lære hvordan du helt konkret skaber bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med din virksomheds innovations processer? På faget Konceptudvikling og forretningsmodeller får du redskaberne til at udvikle solide koncepter og får en strategisk forståelse for forretningsmodeller.

Er du interesseret i at udvide dit ledelsesmæssige repertoire indenfor innovations-relaterede områder? På faget Innovation i praksis lærer du at lede innovationsprocesser og innovative projekter.

Vil du gerne lære at lede projekter på en effektiv måde, hvor du trækker på kompetencer fra både styring og ledelse? Så er SmartLearnings online fag i projektledelse netop noget for dig.

Databaser er en grundlæggende del af næsten alle IT-systemer. I faget Database lærer du, hvordan du designer og udvikler databaser, der passer til netop din virksomheds behov.

Vil du arbejde med virtualisering af services? På Cloud lærer du om netværk af virtuelle maskiner og sikker kommunikation.

Vil du udvide dine kompetencer inden for IT området? Så er faget Programmering noget for dig. Du bliver introduceret til tankegangen bag programmering og får grundlæggende teknikker til at programmere.

Vil du udvide dine programmeringskompetencer? På faget Avanceret programmering lærer du at anvende designmønstre, lagdelte arkitekturer, algoritmer og datastrukturer.

Vil du udvikle kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog? På Videregående programmering lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i programmeringssproget C#, og at anvende abstraktioner, mønstre og teknikker i programmeringssproget.

Vil du gerne udvide dine kompetencer indenfor systemudvikling og store IT-systemer? På Systemudvikling lærer du om systemudviklingsmetoder og procesmodeller, og at kunne forstå betydningen af kvalitetskriterier i forhold til systemudviklingsprocessen og systemet.

Lær at vurdere og afværge IT-trusler. På IT-sikkerhed lærer du om IT-sikkerhedstrusler og IT-sikkerhedsmekanismer, herunder fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Har du brug for at kunne konstruere dynamiske sider i forbindelse med database, og samtidig have sikkerhedsaspektet for øje? Med faget Webprogrammering, server-side bliver du klædt på til at fungere som server-side web-programmør.

Interesserer du dig for layout og strukturering indenfor webudvikling? På IT-faget Webprogrammering, client-side lærer du at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader. 

Er du interesseret i den nyeste teknologiske udvikling, systemudvikling og procesmodeller? På Videregående systemudvikling lærer du at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store IT-systemer.

Vil du gerne arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere? Så er faget Systemdrift oplagt for dig.

Som afslutning på din Akademiuddannelse (AU) i IT skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Vil du gerne arbejde i dybden med din virksomheds IT-sikkerhed? På Videregående IT-sikkerhed udbygger vi den viden, du fik på faget IT-sikkerhed

Vil du være med til at øge brugerens oplevelse på din virksomheds website? På faget lærer du at designe interaktive brugergrænseflader, der giver en god og succesfuld brugeroplevelse.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Kan du blive bedre til at få dine budskaber igennem og præsentere dine idéer? Kan du blive bedre til at formulere dig præcist og tydeligt? Så er faget i præsentationsteknik relevant for dig som ønsker at opnå såvel faglige som personlige resultater med dine præsentationer.

Vil du gerne være med til at præge din virksomheds kommunikationsstrategi på de sociale medier? Eller vil du udvide dit kommunikative repertoire med det sidste nye indenfor digital markedsføring? Sociale medier giver dig kvalifikationerne til selvstændigt og professionelt at varetage kommunikationsopgaver inden for virksomhedens sociale medier.

Vil du gerne bidrage aktivt til planlægning, implementering og gennemførsel af virksomhedens strategiske kommunikation? På Strategisk kommunikation får du kompetencerne til at udføre kommunikationsopgaver i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

Anser du professionel formidling, som en afgørende faktor for succesrige virksomheder, og vil du gerne bidrage til målrettet virksomhedskommunikation? På Kommunikation i praksis lærer du at tilrettelægge kommunikation, der rammer målgruppen.

Vil du være en stærkere online kommunikatør? På online kommunikation lærer du at arbejde strategisk med dine online medier i din virksomhed. Du får du bl.a. værktøjerne til at skrive blogs, nyhedsbreve, lave videoer og arbejde med godt indhold på dine platforme. 

Vil du gerne udvikle dine kompetencer, så du kan planlægge og afvikle forhandlinger i en ledelsesmæssig kontekst? Faget Ledelse og forhandling fokuserer vi på forhandlingsteknikker, så du kan skabe gode resultater i din virksomhed.

Vil du gerne udvikle dine kompetencer, så du kan opbygge en teambaseret og inkluderende kultur i virksomheden? Faget Teamledelse fokuserer på hvordan en gruppe udvikles til et team. 

Vil du gerne udvide dine ledelseskompetencer til at inkludere en forståelse for virksomhedens økonomi? På Lederens forretningsforståelse lærer du at forstå virksomhedens økonomiske situation, så du kan anvende økonomiske data i dine ledelsesmæssige beslutningsprocesser.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Ledelse skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

I alle virksomheder opstår der fra tid til anden konflikter - det er næsten uundgåeligt. Med faget Coaching og konflikthåndtering med adfærdsprofil får du kompetencer til at løse konflikterne.

Vil du gerne være med til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i virksomheden? Faget Forandringsledelse udstyrer dig med en række tilgange til styring af forandringsprocesser. 

Vil du bidrage til at finde konkurrencemæssige fordele for virksomheden ved at optimere processer og produktioner? På faget LEAN-ledelse i praksis lærer du at forstå tænkningen bag lean, kommunikere lean og anvende de vigtigste værktøjer.

Mener du også at den bedste metode til som leder at skabe et plus på bundlinien, er ved at tiltrække og udvikle gode medarbejdere? Så er SmartLearnings online fag på lederuddannelsen i Human Resource Management oplagt for dig.

En vigtig del af at være leder er at kunne udvikle og coache medarbejderne. Som leder har du styr på det faglige - men er du god til at lære fra dig? Coaching i organisationer udstyrer dig med kompetencer indenfor coaching og personaleudvikling.

Savner du som leder bedre indsigt i implementeringen af din virksomheds strategiske mål, og hvordan du tilpasser din lederstil til strategien? På Det strategiske lederskab bliver du i stand til at se sammenhængen mellem virksomhedens mission, vision, værdier og strategi.

Vil du udvikle dine evner indenfor organisationsstruktur, arbejdspsykologi og ikke mindst sammenhængen mellem de to? På faget Organisation og arbejdspsykologi bliver du i stand til at analysere komplekse, organisatoriske problemstillinger.

Som leder med personale under dig, er det dit ansvar at kende og overholde en lang række regler og paragraffer. På Personalejura får du kompetencerne til at medvirke til forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem en virksomhed og dens medarbejdere.

Er du mellemleder, teamleder eller vil du være leder i fremtiden? Ledelse i praksis er faget for dig, der vil udvikle dine lederkompetencer og være en kompetent mellemleder, der skaber engagement og gode resultater. 

Vil du deltage i styringen af strategiske aspekter af din virksomheds indkøbsafdeling? På faget Strategisk indkøb får du kompetencerne til effektivt at varetage strategiske indkøbsfunktioner i dit daglige arbejde i virksomhedens indkøbsafdeling.

Vil du bidrage til at optimere din virksomheds værdikæde både på taktisk og operationelt niveau, nationalt og internationalt? Så er faget Logistik oplagt for dig.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i International transport og logistik skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Har du øje for indkøbsafdelingens strategiske vigtighed i den logistiske sammenhæng, og vil du gerne bidrage til at det fungerer optimalt? På Operationelt indkøb får du kompetencerne til at varetage virksomhedens indkøbsfunktion.

Ved transport af en vare, gælder en række regler og risici der er vigtige at holde sig for øje, for at undgå uventede tab til virksomheden. Faget Transportjura giver dig et overblik over relevante regler, og giver dig kompetencerne til at vurdere virksomhedens aftaler og forsikringer.

Vil du arbejde målrettet med at optimere virksomhedens transportnetværk og samtidig have en grundig forståelse for transportjura? Så er SmartLearnings online fag Transport og Warehouse Management oplagt.

Søger du videreudvikling af dine kompetencer indenfor forsyningskæden? På Supply Chain Management bliver du specialiseret i design af forsyningskæden på et strategisk niveau.

Som afslutning på din Akademiuddannelse (AU) i Oplevelsesøkonomi skal du skrive et større projekt, som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Vil du være en god event manager, der planlægger og gennemfører succesfulde og spændende events? På Event Management får du en række ledelsesmæssige kompetencer til at  skabe succesfulde events, og derved værdi for både din virksomhed og jeres kunder.

Vil du forbedre dine kompetencer til at skabe oplevelser, herunder at bruge oplevelser til forbedring af professionelle relationer? På kurset får du en forståelse for hvad oplevelsesledelse indebærer, og du rustes til at udvikle en oplevelsesbaseret forretning.

Vil du gerne arbejde med at skabe og sælge oplevelser og events? På faget Oplevelsesøkonomi rustes du til at arbejde med oplevelsesbaseret kommunikation og storytelling, og at benytte oplevelsesøkonomien strategisk i virksomheden.

Vil du gerne være med til at styrke virksomhedens internationale salg? På faget Markedsinformation og -analyse får du teorier og praksis på plads til, at kunne deltage professionelt i virksomhedens internationale markedsføringstiltag.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Salg og markedsføring, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

På akademifaget Erhvervsret får du kompetencerne til at deltage i identificering, forebyggelse og løsning af simple juridiske problemstillinger i et nationalt såvel som internationalt virksomhedsmiljø.

Vil du lære hvordan du bruger psykologiske virkemidler og tilpasser din salgsteknik til forskellige kundetyper? Så er SmartLearnings online fag Salg og Salgspsykologi oplagt.

Vil du gerne forbedre dine evner til at forberede, planlægge og udføre strategisk salg? 'Faget Strategisk salg og Key Account Management sætter dit salgsarbejde ind i en strategisk sammenhæng, med størst mulig effekt for virksomheden.

Vil du gerne arbejde effektivt med markedsføring, både nationalt og uden for landets grænser? På Marketingplanlægning og -forhandling lærer du at gennemføre virksomhedens markedsføringsaktiviteter, og at styre forhandlingsprocessen fra start til slut.

Vil du gerne udvide dine salgs- og markedsføringskompetencer så de passer til et globalt marked i rivende udvikling? På Marketingstrategi og forretningsudvikling klædes du på til at deltage i udviklingen af virksomhedens forretningsstrategi.

Vil du gerne udvikle dine kompetencer inden for digital markedsføring og følge med i den digitale udvikling? På faget Digital markedsføring bliver du i stand til at udvikle, planlægge og optimere digitale strategier og aktiviteter. 

Vil du gerne udvikle dine kompetencer inden for E-handel og følge med i den nyeste udvikling på området? På faget E-handel bliver du i stand til at udvikle og optimere digitale e-handelsstrategier og aktiviteter. 

På faget Årsrapport og regnskabsanalyse får du indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning, og bliver dermed i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter.

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Vil du gerne optimere dine kompetencer indenfor statistiske analyser og dataanalyser? Faget Statistik udvikler dine statistiske kompetencer og giver dig indsigt i at indsamle, analysere og vurdere data.

Lyder samfundsøkonomi og den globale økonomiske sammenhæng interessant? På faget Global økonomi får du en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, og for hvordan en åben økonomi fungerer i en globaliseret verden.

Vil du gerne videreudvikle de kompetencer du fik på Økonomistyring i praksis og Erhvervsøkonomi i en praktisk sammenhæng? På faget Regneark til økonomistyring lærer du at bruge regneark til styring af virksomhedens økonomi.

Vil du gerne arbejde med økonomisk styring, investering og finansiering, men mangler du at finpudse kompetencerne? Økonomistyring i praksis klæder dig på til at deltage i virksomhedens økonomiske styring.

Vil du gerne arbejde med virksomhedens finansiering, investeringer, budgetter og økonomiske beslutninger? På faget Erhvervsøkonomi lærer du at forstå helheden i virksomhedens økonomi, og bliver udstyret med metoder til at forbedre den. 

Indledende erhvervsøkonomi med regneark er et forberedende fag, der relaterer sig til akademiuddannelsen (AU) i Økonomi og ressourcestyring. På faget får du etableret de grundlæggende færdigheder indenfor økonomi og regneark, så du har forudsætningerne på plads til at kunne deltage på de økonomiske akademifag.

Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning er et forberedende fag til akademiuddannelserne. Du får en grundig introduktion til livet som studerende, herunder praktiske studieteknikker og -værktøjer, projektskrivning og formidling.