Personlig og interkulturel kommunikation

Flere startdatoer:

Få indsigt i hvilken betydning forskellige kulturelle værdisæt kan have for kommunikationen og bliv en kompetent sparringspartner, der kan sikre effektive kulturmøder i din virksomhed.

Introduktion

Formålet med faget Personlig og interkulturel kommunikation er at give dig kompetencerne til at kunne føre interkulturelle dialoger, der er ligeværdige og konstruktive.

På Personlig og interkulturel kommunikation lærer du at

  • analysere interkulturelle kommunikationssituationer i din virksomhed
  • anvende teorier og metoder inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • reflektere over din personlige ageren i interkulturelle kommunikationssituationer

Relevans

Faget er relevant for dig, der gerne vil sikre effektive og konstruktive kulturmøder i din virksomhed, og for dig der gerne vil blive klogere på din egen kommunikation

Udbytte

På faget får du kompetencerne til at

  • identificere potentialer og udfordringer i de forskellige interkulturelle kommunikationssituationer, du møder i din hverdag
  • analysere din personlige kommunikation og dens betydning for kommunikationen i den interkulturelle kontekst
  • skabe konstruktive og respektfulde interkulturelle dialoger i din virksomhed

Praktisk

SmartLearnings online diplomfag Personlig og interkulturel kommunikation er så fleksibelt, at du kan tilrettelægge dit studie, så det passer bedst ind i din hverdag. På faget tager vi udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer med interkulturelle kommunikationssituationer, så din læring forankres i din daglige praksis.

Tilbage