Diplomniveau
Den Merkantile Diplom
Niveau

Mellemlang Videregående Uddannelse (MVU)

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Den Merkantile Diplom - styrker din profil væsentligt indenfor det merkantile område, så du kan varetage opgaver af mere kompleks karakter fortrinsvis i den private sektor.

Formålet med at sammensætte Den merkantile diplomuddannelse, er at kvalificere dig til at varetage opgaver på et højere niveau inden for det merkantile område.

Du vil på Den Merkantile Uddannelse arbejde med relevante løsningsmodeller, og du vil øge din viden om væsentlige teorier og metoder i relation til det merkantile område.

På uddannelsen er der stor fokus på at koble teori og praksis, med udgangspunkt i den nyeste forskning og teorier indenfor området. Du arbejder derfor undervejs med erfaringer og problematikker fra din egen hverdag.

Den merkantile Diplomuddannelse retter sig særligt mod dig, som arbejder med eller ønsker at arbejde indenfor det merkantile område på et højere niveau indenfor små og mellemstore virksomheder.

Den Merkantile Uddannelse bygger videre på den viden, du har erhvervet på en merkantil akademiuddannelse eller anden kort videregående uddannelse, hvor du har et solidt basiskendskab til det merkantile område.

Uddannelsen foregår online, hvorfor studiet er så fleksibelt at du kan tilrettelægge din videreuddannelse så det passer bedst ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele Den Merkantile Uddannelse, eller blot tage de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

Den Merkantile Diplom består af to obligatoriske fag på i alt 15 ECTS-point, og 30 ECTS i valgfag. Den Merkantile Diplomuddannelse, afsluttes med et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

Obligatoriske fag

Valgfag

Valgfag udenfor det merkantile fagområde

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene udgør 30 ECTS. Deraf må max 15 ECTS ligge udenfor uddannelsens faglige område.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen