Organisation, udvikling og samskabelse

Flere startdatoer:

Synes du, det er spændende at reflektere over samspillet i organisationer og hvordan processer, styring og ledelse kan være med til at realisere organisationens mål? Så er faget Organisation, udvikling og samskabelse noget for dig.

Introduktion

På Organisation, udvikling og samskabelse kommer du op i helikopteren og får indblik i teorier og modeller. Formålet er, at du lærer at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

På faget fokuserer vi bl.a. på:

  • udviklingen i ledelses- og organisationsteorien over tid – og hvordan de skiftende perspektiver på ledelse og organisation stadig genfindes i moderne organisationer
  • organisationskultur og organisationsanalyse
  • ledelse i kompleksitet og paradokser
  • samskabelse med andre interessenter om organisationens drift og udvikling
  • sammenhængen mellem styring og motivation
  • lederen i det store fællesskab – og om at lede opad

Med udgangspunkt i din egen praksis og relevante data får du viden om centrale organisatoriske udfordringer og handlemuligheder. Du får redskaber til at kunne håndtere organisatoriske processer og identificere mulige løsninger.

Relevans

Faget er for dig, der gerne vil styrke dine ledelsesmæssige kompetencer i forhold til overordnede organisatoriske strategier, koncepter, tiltag og beslutninger. Du bliver i stand til at varetage ledelse i et organisatorisk helhedsperspektiv og kombinere forskellige tilgange og metoder hertil.  

Udbytte

Med faget bliver du i stand til at:

  • indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
  • udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf
  • perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Praktisk

SmartLearnings online fag er tilrettelagt så fleksibelt, at du kan tilpasse det til din hverdag. På faget tager vi udgangspunkt i dine erfaringer og problemstillinger, hvorfor der er et tæt samspil mellem din læring og din daglige praksis.

Tilbage

Underviser

Kell Hartmann

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder