Supply Chain Management

Søger du videreudvikling af dine kompetencer indenfor forsyningskæden? På Supply Chain Management bliver du specialiseret i design af forsyningskæden på et strategisk niveau.

Introduktion

På faget får du kompetencerne til at evaluere virksomhedens forsyningsnetværk, og du lærer hvordan du skaber værdi i forsyningskæden for virksomheden og dens samarbejdspartnere.

Du lærer om

  • design af forsyningskæden og om hvordan lean, mass production og agilitet (QRM) påvirker designet
  • hvordan du kvalitetssikrer og målstyrer virksomhedens supply chain, og hvordan du skaber symmetri mellem den overordnede supply chain strategi og udførelsen på operativt niveau
  • Supply Chain Management via integration og sammenkædning af processer af forsyningskæden
  • logistisk effektivitet ved hjælp af materialeflow og informationsflow

Du kan tage Supply Chain Management som et enkeltfag eller som del af din videreuddannelse i transport og logistik.

Relevans

Faget er relevant for dig, der gerne vil kunne definere nøgletal for virksomhedens supply chain management på de tre niveauer; strategisk, taktisk og operationelt.

Udbytte

Du bliver i stand til at

  • tage del i optimering af din virksomheds forsyningskæde og logistiske netværk
  • evaluere problemer i forbindelse med din virksomheds supply chain, og opstille og evaluere løsningsforslag til problemstillingerne
  • opstille og vurdere relevante supply chain nøgletal på strategisk, taktisk og operationelt niveau, og inddrage dem i analyser af kædesamarbejdets skabelse af konkurrencemæssige fordele

Praktisk

Supply Chain Management foregår online, og er derfor så fleksibelt tilrettelagt, at du kan planlægge forløbet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

OBS det anbefales at du tager faget Logistik før Supply Chain Management. 

Tilbage