Logistik og Supply Chain Management

Flere startdatoer:

Vil du bidrage til at optimere din virksomheds forsynings- og værdikæde både på taktisk og operationelt niveau, nationalt og internationalt? Så er faget ”Logistik og Supply Chain Management” noget for dig!

Introduktion

På Logistik og Supply Chain Management får du indblik i forskellige metoder til optimering af en virksomheds forsynings- og værdikæde.

Vi beskæftiger os bl.a. med:

 • Transportens og lagrenes betydning og placering i virksomhedens værdikæde
 • Markedssituationen og produkternes livscyklus og dertilhørende logistikvalg
 • Kundeværdi og differentieret service
 • Miljø og den cirkulære værdikæde
 • Upstream, inhouse og downstream strategier
 • Outsourcing, off-shoring, insourcing og on-shoring
 • Logistisk effektivitet
 • Analyse af virksomhedens forsyningskæde

Relevans

Faget er relevant for dig, der har behov for videreuddannelse indenfor logistik og Supply Chain Management, og gerne vil kunne analysere virksomhedens logistik- og forsyningskæde for derigennem at komme med forslag til optimering, effektivisering og værdiskabelse.

Udbytte

Du får kompetencerne til at:

 • Analysere og stille forbedringsforslag til virksomhedens forsynings- og værdikæde. Herunder både vare- og informationsstrømmene
 • Vurdering af forbedringsforslagenes anvendelse i praksis, herunder vurdering af cost/benefit ved ændringerne
 • Foretage udregninger til optimering af lager og indkøb
 • Anvende metoder til segmentering af indgående og udgående logistik

Praktisk

Faget er tilrettelagt så fleksibelt at du kan planlægge forløbet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Louise Nielsen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder