Operationelt indkøb

Har du øje for indkøbsafdelingens strategiske vigtighed i den logistiske sammenhæng, og vil du gerne bidrage til at det fungerer optimalt? På Operationelt indkøb får du kompetencerne til at varetage virksomhedens indkøbsfunktion.

Introduktion

På Operationelt indkøb får du kendskab til indkøbets betydning på det taktiske og operationelle plan.

Du lærer om

  • indkøbs påvirkning på virksomhedens samlede situation, internt og eksternt, f.eks. i forhold til CSR og kvalitet og miljø
  • indkøbets indvirkning på organisationen og virksomhedens økonomi
  • lovgivning, handelspolitik og aftaler
  • vurdering og samarbejde med leverandørerne

Vi beskæftiger os desuden med leverandørvalg, sortimentspolitik, tilbudsindhentning og behandling af disse, og det efterfølgende indkøbs indflydelse på virksomhedens lønsomhed.

Relevans

Faget er relevant for dig, der ønsker en specialisering indenfor indkøb og forståelse for operationelle beslutninger og arbejdsgange i virksomheden.

Udbytte

Du får kompetencerne til at

  • se indkøbet som et betydningsfuldt led i værdikæden, at se muligheder i at skabe økonomiske forbedringer for virksomheden gennem indkøb, og at se indkøbsfunktionens påvirkning af din virksomheds økonomi generelt
  • optimere indkøbet, og at medvirke til nye forsyningsstrategier
  • vurdere et tilbud og forstå et leverandørsamarbejde i et større perspektiv
  • analysere indkøbets betydning for virksomheden på et operationelt niveau, og med baggrund heri foreslå og gennemføre ændringer for at forbedre din virksomheds økonomiske og logistiske effektivitet.

Praktisk

Operationelt indkøb er så fleksibelt, at du kan tilpasse det ind i din hverdag som du foretrækker det. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Louise Nielsen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder