Afgangsprojekt, AU i Ledelse

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Ledelse skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Ledelse.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job, og du skal

  • bevise at du er i stand til at afgrænse en konkret studierelevant problemstilling og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling mundtligt såvel som skriftligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Ledelse, og opfylder kravene til uddannelsens fagsammensætning.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for ledelse. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen ledelsesmæssige kompetenceprofil.

Praktisk

Tilbage

Underviser

Lars Zwisler

Underviser

Hanne Röhl Kriegbaum

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder