HR's servicering af linjeledelsen

På HR's servicering af linjeledelsen får du indsigt i HR-funktionens arbejdsfelt og i HR’s rolle i forhold til supportering af linjeorganisationen. Vil du gerne styrke din viden, forståelse og kompetencer indenfor HR-spændingsfeltet, er dette HR-fag oplagt.

Introduktion

Faget har til formål at udstyre dig med en bedre forståelse samt metoder og værktøjer, som er nyttige i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere, så du i højere grad kan understøtte ledelsen med relevante HR-værktøjer.

På HR's servicering af linjeledelsen lærer du bl.a. om

  • Personalepolitikker og -administration
  • Rekrutteringsprocessen – fra tiltrækning til ansættelse
  • Udvikling og fastholdelse af medarbejdere, herunder også hvilken effekt arbejdsmiljø, motivation, kommunikation og ledelse har
  • Afvikling af medarbejdere

Faget går samtidig lidt i ’helikopter-perspektiv’ og giver dig indsigt i strategisk ledelsesteori (som baggrundsviden for HR-arbejdet) samt HRM i globalt perspektiv.

Relevans

HR’s servicering af linjeledelsen er relevant for dig, der er nyere i HR-faget, arbejder med HR-relaterede opgaver eller ønsker en fremtidig karriere indenfor HR-området, og som ønsker konkrete værktøjer og ny faglig viden, du kan bruge direkte i dit daglige arbejde.

Udbytte

Med faget bliver du i stand til at

  • vurdere og håndtere din virksomheds behov for HR-mæssig assistance
  • rådgive ledelsen om bedst udnyttelse af kompetenceudvikling og karriereudvikling til sikring af personalet som en af virksomhedens mest værdiskabende ressourcer
  • servicere din virksomheds ledelse i HR-spørgsmål og HR-opgaver

Praktisk

Du kan tage faget som en del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag.

SmartLearnings online fag HR's servicering af linieledelsen er så fleksibelt tilrettelagt at du kan planlægge forløbet til dine arbejdsmæssige og private forhold. Det du lærer på faget kan du straks bruge i dit professionelle virke.

AU i HR udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Tilbage

Underviser

Mette Ravn Arnold

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder