HR i praksis

Flere startdatoer:

Faget HR i praksis henvender sig til dig, som gerne vil have indsigt i de forskellige roller, der knytter sig til HR-funktioner. Hvis du gerne vil blive klogere på, hvilke HR-værktøjer du skal sætte i spil hvornår, for at understøtte ledelsen i virksomheden, er dette fag oplagt.

Introduktion

På faget bliver du introduceret til teori, metoder og værktøjer, der hjælper dig med at planlægge, gennemføre og evaluere kompetenceudviklingsaktiviteter, ligesom du lærer, hvordan du kan facilitere læringsprocesser i en organisatorisk sammenhæng.

På  faget bliver du introduceret til:

  • de forskellige roller, der knytter sig til HR-funktioner
  • centrale HR-værktøjer og HR-praksis i forhold vedrørende tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere
  • centrale udviklingstendenser på arbejdsmarkedet og hvilken konsekvens de måtte have for virksomheden

Relevans

Faget HR i praksis er relevant for dig som er nyere i HR-faget, arbejder med HR-relaterede opgaver eller ønsker en fremtidig karriere indenfor HR-området, og som ønsker at få nogle redskaber og metoder til, hvordan du kan vurdere og konkret arbejde med virksomhedens HR-behov samt vurdere de forskellige løsningsmetoder og vælge den, som passer til virksomhedens behov.

Udbytte

Faget gør dig i stand til at løse opgaver i praksis inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling med et HR perspektiv.

Du  lærer at 

  • Anvende metoder og redskaber inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling
  • Vurdere praksisnære HR-behov i virksomheden og vælge den  løsning som passer ind i konteksten
  • Formidle og præsentere praksisnære HR-problemstillinger og løsningsmuligheder til relevante aktører
  • Forholde dig aktivt til brug af HR-værktøjer i forhold til din egen praksis

Praktisk

Du kan tage faget som en del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt enkeltfag.

SmartLearnings online HR-fag er så fleksibelt tilrettelagt at du kan planlægge forløbet til dine arbejdsmæssige og private forhold. Den viden du tilegner dig på faget, kan du straks bruge i dit professionelle virke.

AU i HR udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Tilbage

Underviser

Mette Ravn Arnold

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder