Afgangsprojekt, Den Merkantile Diplom - uden retning

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Den Merkantile Diplomuddannelse skal du skrive et større projekt, som tager udgangspunkt i det, du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter Den Merkantile Diplomuddannelse.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller jobrelevans, og du skal i projektet 

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en konkret og relevant studierelevant problemstilling, og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået fag for minimum 45 ECTS-point på diplomuddannelsen, og opfylder kravene til uddannelsens fagsammensætning.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk plan at benytte forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for kommunikation. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

Underviser

Finn Rylov

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder