Diplomniveau
Diplom i softwareudvikling
Niveau

Mellemlang Videregående Uddannelse (MVU)

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

En diplomuddannelse i Softwareudvikling kvalificerer dig til at udvikle software til samfundets stigende digitaliseringsbehov. Det kan være i virksomhedernes udviklingsafdelinger eller i konsulent- og softwarehuse

Vi fokuserer særligt på udvikling af online-løsninger, der kan anvendes på forskellige platforme og indgå i forskellige distributionskanaler.

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling bygger oven på en Akademiuddannelse i IT, en datamatiker uddannelse eller tilsvarende.

På uddannelsen lærer du at planlægge og konstruere store softwaresystemer baseret på best practices for arkitektur og design, og du lærer at integrere dine systemer med andre.

Studiet foregår online og er så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger, hvor og hvornår du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om, du vil tage hele diplomuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig mest.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling består af en række obligatoriske fag på i alt 30 ECTS-point, valgfag for 15 ECTS-point og et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS, hvoraf valgfagene udgør 15 ECTS, hvoraf max 10 ECTS må ligge udenfor uddannelsens faglige område.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Vi anbefaler en pc med Windows 10, mindst 8 Gb RAM, mindst 1.8 GHz processor (gerne quad-core) og gerne en SSD-harddisk.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen