Afgangsprojekt, AU i Salg og markedsføring

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Salg og markedsføring, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Salg og markedsføring.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job.

I dit afgangsprojekt skal du

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en relevant markedsføringsmæssig problemstilling
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, både metodisk og analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Salg og markedsføring, og opfylder kravene vedr. fagsammensætningen.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for salg og markedsføring. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

Tilbage

Underviser

Jakob Hornbeck

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder