Afgangsprojekt, AU i Salg og markedsføring

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Salg og markedsføring, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Salg og markedsføring.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job.

I dit afgangsprojekt skal du

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en relevant markedsføringsmæssig problemstilling
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, både metodisk og analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Salg og markedsføring, og opfylder kravene vedr. fagsammensætningen.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for salg og markedsføring. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

Tilbage