Global økonomi

Flere startdatoer:

Lyder samfundsøkonomi og den globale økonomiske sammenhæng interessant? På faget Global økonomi får du en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, og for hvordan en åben økonomi fungerer i en globaliseret verden.

Introduktion

På Global økonomi får du indblik i internationalt samarbejde og globalisering, og hvordan de påvirker virksomhedens konkurrenceevne.

Du får indgående kendskab til samfundsøkonomi og økonomiske begreber, og du lærer om international økonomi og hvordan den hænger sammen med en given samfundsøkonomi.

Faget fokuserer bl.a. på

  • samfundsøkonomi, global økonomi og økonomiske begreber
  • de vigtigste økonomibegreber og analytiske indikatorer
  • det samlede internationale økonomiske samfund som en helhed og handelspolitiske forhold, herunder hvordan politikere, økonomer, virksomheder og lign. kan påvirke økonomier på globalt og nationalt plan
  • begreber som inflation, konjunkturer, offentlige indgreb, prisdannelse og vækst, og hvordan du bruger dem i praksis

Relevans

Faget er relevant for dig, der gerne vil have forståelse for hvordan verdensøkonomien hænger sammen, og hvilke problemstillinger en åben økonomi står overfor i en globaliseret verden.

Udbytte

Global økonomi giver dig kompetencerne til at

  • analysere og forstå samfundsøkonomiske problemstillinger og det internationale valutamarked
  • benytte makroøkonomiske begreber til at analysere samfundsøkonomiske forhold
  • anvende de mest centrale økonomiske teorier, og at måle effekten af disse

Praktisk

SmartLearnings online fag Global økonomi er så fleksibelt at du kan tilrettelægge dit studieforløb efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget er praksisnært, hvorfor du straks kan bruge den viden du tilegner dig i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Kasper Dahl

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder