Teamledelse

Flere startdatoer:

Vil du gerne udvikle dine kompetencer, så du kan opbygge en teambaseret og inkluderende kultur i virksomheden? Faget Teamledelse fokuserer på hvordan en gruppe udvikles til et team. 

Introduktion

På Teamledelse får du indsigt i de barrierer, der kan opstå i arbejdet med en god og effektiv teamkultur, og bliver klædt på til at kunne bidrage til udviklingen af teamsamarbejde.

På faget arbejder vi med

  • identificering af de vigtigste kendetegn i forskellige faser af udviklingen fra gruppe til et team
  • din egen rolle som teamleder
  • identificering af kulturelle barrierer for etableringen af en god teamkultur, og hvordan du overkommer problemstillingerne
  • effektivt at opbygge, udvikle og lede teams af forskellig størrelse og med gruppemedlemmer med forskellige baggrunde

Relevans

Teamledelse er relevant for dig, der gerne vil være i stand til at udvikle og lede teams i virksomheden som en del af din ledelsespraksis.

Udbytte

Faget giver dig kompetencerne til at

  • reflektere over din egen praksis som teamleder, og at identificere dit eget behov for yderligere teamledelsesudvikling
  • vurdere praksisnære problemstillinger, og at justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse
  • identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning, for på den måde at skabe resultater i virksomheden

Praktisk

Du kan tage Teamledelse som et selvstændigt lederkursus, eller som et valgfag på din akademiuddannelse.

SmartLearnings online fag Teamledelse er tilrettelagt så fleksibelt, at du kan tilpasse studiet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage