Forandringsledelse

Vil du gerne være med til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i virksomheden? Faget Forandringsledelse udstyrer dig med en række tilgange til styring af forandringsprocesser. 

Introduktion

Når du leder forandringer i virksomheden, er mange afhængige af dine lederevner. På Forandringsledelse får du den teoretiske og praktiske viden, der skal til, for at kunne analysere og lede processen succesfuldt i mål.

På Forandringsledelse lærer du om

  • forandringsmodeller, forandringspsykologi, og planlægning- og forandringskommunikation
  • planlægning af en forandringsproces, samt kommunikation af processen internt i virksomheden såvel som til eksterne interessenter
  • effektiv ledelse af forandringsprocessen

Faget tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger relevante i din daglige ledelsespraksis.

Relevans

Forandringsledelse er et ledelsesfag for dig, der ser forandringsparathed som en stor konkurrencemæssig fordel. Faget tager afsæt i dine projektstyrings- og ledelsesmæssige kompetencer.

Udbytte

Du får kompetencerne til at 

  • lede og gennemføre forandringsprocesser
  • udvikle egne ledelsesmæssige kompetencer, så du kan styrke din virksomheds forandringsprocess
  • benytte forandringsmetoder og forandringskommunikation, så du kan opnå det mest optimale resultat rent strategisk
  • analysere behovet for kommunikation, og formidle problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister og øvrige interessenter

Praktisk

Du kan tage Forandringsledelse som et enkelt lederkursus, som et fag på din akademiuddannelse.

Faget foregår online, hvilket giver dig et fleksibelt studieforløb hvor du kan passe det ind i din hverdag. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Jesper Falkenberg

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder