Afgangsprojekt, AU i Kommunikation og formidling

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling.

Du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job, og du skal i dit afgangsprojekt

  • bevise at du er i stand til at afgrænse en konkret studierelevant problemstilling og belyse den fuldt ud
  •  dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling mundtligt såvel som skriftligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling, og opfylder kravene til fagsammensætning.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for kommunikation. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

Tilbage

Underviser

Finn Rylov