Afgangsprojekt, AU i HR

Flere startdatoer:

Som afslutning på din AU i HR skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i HR.

I afgangsprojektet skal du

  • vise at du er i stand til at afgrænse en konkret studierelevant problemstilling og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i centrale problemstillinger på uddannelsen, herunder de valgfag du har taget. Du har mulighed for at gå i dybden med et specifikt emne på baggrund af interesse eller relevans i forhold til dit nuværende job eller fremtidige karriere.

Da du selv udformer de indholdsmæssige rammer om dit afgangsprojekt, er du i høj grad med til at definere din egen HR-mæssige kompetenceprofil.

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i HR, og opfylder kravene vedr. fagsammensætningen.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Du får en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning. Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for liniens centrale fagområde.

Praktisk

AU i HR udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Tilbage

Underviser

Hanne Röhl Kriegbaum

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder