Grøn omstilling i praksis

Ønsker du at blive en drivkraft for grøn omstilling i virksomheder? Vil du bidrage til den bæredygtige udvikling af værdikæder og implementere cirkulære forretningsmodeller? Så er faget Grøn omstilling i praksis det rette valg for dig, da du bliver i stand til at skabe miljømæssige og sociale forandringer.

Introduktion

På faget Grøn omstilling i praksis vil du blive udstyret med de nødvendige redskaber til at drive den grønne omstilling i virksomheder. Du vil opnå en dybere forståelse for bæredygtig supply chain management, den cirkulære værdikæde og virksomheders påvirkning af verdensmålene.

På faget beskæftiger vi os bl.a. med

  • bæredygtig værdikæde, og hvordan det kan bidrage til at reducere miljømæssige og sociale påvirkninger
  • principperne bag cirkulær økonomi og metoder til at beregne cirkulariteten af enkelte ressourcer og produkter
  • værktøjer og metoder til leverandørkortlægning
  • ansvarlig råvaresourcing og hvordan virksomheder kan identificere og arbejde sammen med leverandører, der deler samme bæredygtige værdier

Relevans

Faget er relevant for dig, der ønsker at sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen. Du bliver i stand til kunne rådgive virksomheder og bidrage til udviklingen af deres bæredygtige strategier og forretningsmodeller. Når du har taget faget er du rustet til at tackle de komplekse udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med grøn omstilling.

Udbytte

Når du har taget faget Grøn omstilling i praksis vil du 

  • have forståelse for den fulde ressourcecyklus og virksomhedens påvirkning i relation til de 17 verdensmål samt relevant lovgivning
  • have stor indsigt i bæredygtig supply chain management og cirkulær økonomi
  • kunne beregne cirkulariteten af enkelte ressourcer og anvende denne viden til grønne initiativer
  • kunne påvirke virksomheders grønne omstilling og bidrage til en mere bæredygtig fremtid
  • være rustet til at identificere og implementere bæredygtige løsninger, optimere ressourceanvendelse og skabe værdi gennem samarbejde med interessenter

Praktisk

SmartLearnings online fag i Grøn omstilling i praksis er så fleksibelt, at du kan tilrettelægge forløbet efter dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget tager udgangspunkt i dine problemstillinger og erfaringer, så du straks kan bruge din nye viden i dit professionelle virke.

Tilbage