Afgangsprojekt, Diplom i Webudvikling

Flere startdatoer:

Som afslutning på din diplomuddannelse i Webudvikling skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på din uddannelse.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Diplomuddannelse i Webudvikling.

På afgangsprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller jobrelevans, og du skal i projektet

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en konkret og relevant studierelevant problemstilling, og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået fag for minimum 45 ECTS-point på diplomuddannelsen i Webudvikling, og opfylder kravene til uddannelsens fagsammensætning.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk plan at benytte forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for webudvikling. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

  • obligatorisk på diplomuddannelsen i Webudvikling (under udfasning)
  • deltid / forventet tidsforbrug: ca. 20-25 timer om ugen
  • omfang: 15 ECTS-point
  • afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et afgangsprojekt (ekstern)
  • studieordning, diplom i Webudvikling (pdf)
  • litteraturliste
  • faget foregår 100% online

 

Tilbage

Underviser

Kianoush Golipour