Akademiniveau
IT
Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Mangler du papir på dine IT-kundskaber, eller vil du gerne udvide dit repertoire indenfor IT-området? På akademiuddannelsen (AU) i IT kan du vælge at specialisere dig indenfor Udvikling eller Drift.

Med et konstant stigende flow af information i IT-systemer, er der naturligt også et stigende behov for medarbejdere med IT som spidskompetence.

Netop derfor er en uddannelse indenfor IT en rigtig god investering i din karrieremæssige fremtid.

På akademiuddannelsen i IT styrker du dine kompetencer indenfor bl.a. programmering, systemudvikling, webprogrammering, IT-sikkerhed og databaser. Du har mulighed for at vælge en specialisering indenfor drift eller udvikling. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden en specifik uddannelsesretning.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Det anbefales at du har matematik og engelsk på niveau C når du påbegynder AU i IT.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Uddannelsens opbygning

På AU i IT kan du vælge én af de to uddannelsesretninger Udvikling eller Drift, eller vælge at tage uddannelsen uden en specifik retning.

Uddannelsen er lige kompetencegivende uanset om du vælger en uddannelsesretning eller ej.

Det er ikke et krav, at du følger rækkefølgen på de obligatoriske fag, som er listet herunder:

- på enkelte fag, finder du vores anbefaling til hvilke fag vi anbefaler du har har taget forud.

Obligatoriske fag

Valgfag

Omfang af valgfag afhænger af uddannelsesretning:

  • retning Drift valgfag for 15 ECTS
  • retning Udvikling valgfag for 15 ECTS
  • uden retning: valgfag for 30 ECTS

Uddannelsen indeholder fag for i alt 60 ECTS.

På uddannelsesretningerne fungerer nogle af valgfagene som retningsbestemte obligatoriske fag.

Se yderligere information om sammensætning af uddannelsesretninger og retningsbestemte fag nedenfor.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen