Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Mangler du papir på dine IT-kundskaber, eller vil du gerne udvide dit repertoire indenfor IT-området? På akademiuddannelsen (AU) i IT kan du vælge at specialisere dig indenfor softwareudvikling, webudvikling eller systemadministration.

Fakta

Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Introduktion til uddannelsen

Med et konstant stigende flow af information i IT-systemer, er der naturligt også et stigende behov for medarbejdere med IT som spidskompetence.

Netop derfor er en uddannelse indenfor IT en rigtig god investering i din karrieremæssige fremtid.

På akademiuddannelsen i IT styrker du dine kompetencer indenfor bl.a. programmering, systemudvikling, webprogrammering, IT-sikkerhed og databaser. Du har mulighed for at vælge en specialisering indenfor softwareudvikling, webudvikling eller systemadministration. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden en specifik uddannelsesretning.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Det anbefales at du har matematik og engelsk på niveau C når du påbegynder AU i IT.

Din studievejleder

Liselotte 9F5A7471 web din studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder

Uddannelsens opbygning

På AU i IT skal du vælge én af de tre uddannelsesretninger Softwareudvikling, Webudvikling eller Systemadministration, eller vælge at tage uddannelsen uden en specifik retning.

Uddannelsen er lige kompetencegivende uanset om du vælger en uddannelsesretning eller ej.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover.

Antallet af valgfag afhænger af uddannelsesretning:

  • retningerne Softwareudvikling og Systemadministration: valgfag for 5 ECTS
  • retningen Webudvikling:  ingen valgfag
  • uden retning: valgfag for 30 ECTS

Uddannelsen indeholder fag for i alt 60 ECTS.

På uddannelsesretningerne fungerer nogle af valgfagene som retningsbestemte obligatoriske fag.

Se yderligere information om valg af fag på fanerne nedenfor.

Uddannelsesretning Softwareudvikling

Med uddannelsesretningen Softwareudvikling bliver du i stand til at varetage funktioner indenfor softwareudvikling, og at deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde angående softwareudvikling.

Opbygning

Udover de obligatoriske fag, skal du på retningen Softwareudvikling have følgende retningsbestemte obligatoriske fag:

Desuden skal du vælge valgfag for 5 ECTS. Du må vælge fra alle akademiuddannelser, og er dermed ikke begrænset til valgfagene på på AU i IT.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Uddannelsesretning Webudvikling

På uddannelsesretningen Webudvikling bliver du i stand til at varetage funktioner indenfor webudvikling, og at indgå professionelt i funktioner indenfor server-side og client-side webprogrammering, design og brugervenlighed.

Opbygning

Udover de obligatoriske fag, skal du på retningen Webudvikling have følgende retningsbestemte obligatoriske fag:

Der er ingen valgfag på uddannelsesretningen Webudvikling.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Uddannelsesretning Systemadministration

På uddannelsesretningen Systemadministration lærer du at fungere teoretisk og metodisk i systemadministrationsopgaver og IT-drift. Du bliver desuden kvalificeret til at tage hensyn til IT-sikkerhed.

Opbygning

Udover de obligatoriske fag, skal du på retningen Systemadministration have følgende retningsbestemte obligatoriske fag:

Desuden skal du vælge valgfag for 5 ECTS. Du må vælge fra alle akademiuddannelser, og er dermed ikke begrænset til valgfagene på på AU i IT.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Uden uddannelsesretning

På AU i IT uden retning har du frihed til at sammensætte og præge din uddannelse i den retning du foretrækker.

Udover de obligatoriske fag på uddannelsen, skal du have valgfag for 30 ECTS.

Du er ikke begrænset til valgfagene på uddannelsen, men skal overholde følgende, når du vælger valgfag:

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Praktisk 

En akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS-point.

Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver akademiuddannelserne et afgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse.

Varighed

Hos SmartLearning foregår alle fag som udgangspunkt på deltid. Derfor vil uddannelsen typisk tage ca. 2-3 år.

Da du selv bestemmer tempoet, kan du vælge at tage to fag samtidig, eller tage en pause. Det er dog et krav at uddannelsen skal være færdiggjort senest 6 år efter du er påbegyndt.

Studieordning

Find studieordningen for AU i IT her (pdf)

Fremtidsudsigter

En AU i IT åbner døren for en karrieremæssig fremtid indenfor arbejdsområder såsom webprogrammering, programtilpasning og webudvikling.

Med en AU har du mulighed for at læse videre på en Diplomuddannelse, og derefter en Master.

Adgangskrav

For at blive optaget på en Akademiuddannelse, skal du have

  • en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, og
  • minimum 2 års erhvervserfaring

Dine to års erhvervserfaring skal ligge samtidig med eller efter din adgangsgivende uddannelse.

Der kan dispenseres for adgangskrav hvis vi vurderer at du har forudsætninger der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. For information herom, kontakt studievejledningen.

Realkompetencevurdering (RKV)

Der kan foretages en realkompetencevurdering for adgang til uddannelsen, hvis du ikke formelt opfylder adgangskravene. Her vil dine samlede reelle kompetencer vurderes i forhold til optagelse.

Bestil en kompetenceafklaring her.

For yderligere spørgsmål vedr. kompetenceafklaring, kontakt studievejledningen.

Tilmelding

Du tilmelder dig et fag ad gangen - uanset om du vil tage et enkelt fag eller planlægger at tage hele uddannelsen.

Når du vil tage næste fag tilmelder du dig på ny. Du forpligter dig derved kun til det tilmeldte fag, og ikke hele uddannelsen.

På hvert enkelt fag finder du tilmeldingsblanket, samt information vedrørende næste opstartsdato og pris.

Indledende kurser

Det kan være nyttigt at tage et indledende kursus inden du starter på et akademifag. Typisk anbefales det hvis det er lang tid siden du har studeret eller hvis emnet er nyt for dig.

På AU i IT kan det være nyttigt med Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning

Se mere om de indledende kurser her

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Din studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
3615 4519