Akademiniveau
Innovation
Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Diplomuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Nytænkning og innovation er ofte vejen til vækst og udvikling. Men hvordan vurderer du de gode ideer, og fører dem ud i livet? På akademiuddannelsen (AU) i Innovation, produkt og produktion bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere problematikker indenfor innovation og optimering i virksomheden.

Produktionsvirksomhederne skal konstant optimere og være på forkant med udviklingen.

For at sikre en fortsat udvikling og innovation af nye produkter, skal de desuden have velfunderede og velfungerende rutiner og strukturer.

Med en AU i Innovation, produkt og produktion bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere hvornår og hvordan nye idéer, systemer og metoder skal implementeres i produktionen for at sikre en fortsat innovativ produktudvikling.

Du bliver klogere på hvordan optimering og innovative processer er med til at udvikle virksomheden og dens produkter. Samtidig bliver du i stand til at samarbejde på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Uddannelsens opbygning

På AU i Innovation, produkt og produktion kan du vælge mellem uddannelsesretning Innovation eller at tage uddannelsen uden en specifik retning.

Uddannelsen er kompetencegivende videregående uddannelse.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, retningsbestemte obligatoriske fag på uddannelsesretningen eller valgfag samt et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Omfang af valgfag afhænger af uddannelsesretning:

  • retning Innovation valgfag for 10 ECTS
  • uden retning: valgfag for 30 ECTS

Uddannelsen indeholder fag for i alt 60 ECTS.

På uddannelsesretningen fungerer valgfagene som retningsbestemte obligatoriske fag.

Se yderligere information om valg af fag nedenfor.

Du bør have en nyere computer for at kunne køre de programmer, du skal bruge på studiet. Programmerne kører bedst på Windows.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
Mere om uddannelsen