Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Nytænkning og innovation er ofte vejen til vækst og udvikling. Men hvordan vurderer du de gode ideer, og fører dem ud i livet? På akademiuddannelsen (AU) i Innovation, produkt og produktion bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere problematikker indenfor innovation og produktionsoptimering i virksomheden.

Fakta

Niveau

Kort Videregående Uddannelse (KVU)

Fremtidsmuligheder

Akademiuddannelse

Varighed

ca. 2-3 år på deltid

Introduktion til uddannelsen

Produktionsvirksomhederne skal konstant optimere og være på forkant med udviklingen.

For at sikre en fortsat udvikling og innovation af nye produkter, skal de desuden have velfunderede og velfungerende rutiner og strukturer.

Med en AU i Innovation, produkt og produktion bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere hvornår og hvordan nye idéer, systemer og metoder skal implementeres i produktionen for at sikre en fortsat innovativ produktudvikling.

Du bliver klogere på hvordan produktionsoptimering og innovative processer er med til at udvikle virksomheden og dens produkter. Samtidig bliver du i stand til at samarbejde på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle.

Uddannelsen er både udfordrende og kompetencegivende.

Da studiet foregår online, er den samtidig så fleksibelt tilrettelagt, at du selv vælger når og hvor du vil studere. På den måde kan du tilrettelægge din videreuddannelse, så det passer ind i din hverdag.

Du vælger selv om du vil tage hele akademiuddannelsen, eller blot udvælge de fag der interesserer dig.

Din studievejleder

Liselotte 9F5A7471 web din studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder

Uddannelsens opbygning

På AU i Innovation, produkt og produktion kan du vælge mellem uddannelsesretningerne Innovation og Produktion, eller vælge at tage uddannelsen uden en specifik retning.

Alle tre uddannelsesretninger er kompetencegivende videregående uddannelser.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag, retningsbestemte obligatoriske fag på uddannelsesretningerne, valgfag samt et afsluttende afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Valgfag

Det er ikke et krav at du følger den rækkefølge på fagene, som er listet op herover. Vi anbefaler dog at du tager faget Projektledelse forud for Innovationsledelse.

Antallet af valgfag afhænger af uddannelsesretning:

  • retningen Innovation: valgfag for 15 ECTS
  • retningen Produktion: valgfag for 10 ECTS
  • uden retning: valgfag for i alt 30 ECTS

Uddannelsen består af fag for i alt 60 ECTS.

På uddannelsesretningerne fungerer nogle af valgfagene som retningsbestemte obligatoriske fag.

Se yderligere information om valg af fag på fanerne nedenfor.

Uddannelsesretning Innovation

På uddannelsesretningen Innovation tilegner du dig viden indenfor idé- og udviklingsprocesser. Du vil endvidere lære om god projektledelse, og hvordan du skaber og styrer innovative processer.

Opbygning

Udover de obligatoriske fag, skal du på retningen Innovation have følgende retningsbestemte obligatoriske fag:

Desuden skal du vælge valgfag for 15 ECTS.

Du må vælge fag fra alle akademiuddannelser, og er dermed ikke begrænset til valgfagene på på AU i Innovation, produkt og produktion.

Se en oversigt over alle SmartLearnings fag her.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Uddannelsesretningen Produktion

På uddannelsesretningen Produktion lærer du at vurdere faktorer såsom produktionsteknikker, projektstyring, og logistiske forhold, samt deres indvirkning på produktionsoptimering. Dette vil sætte dig i stand til at deltage i løsningen af problemstillinger i forbindelse med produktion.

Opbygning

Udover de obligatoriske fag, skal du på retningen Produktion have følgende retningsbestemte obligatoriske fag:

Desuden skal du vælge valgfag for 10 ECTS.

Du må vælge fag fra alle akademiuddannelser, og er dermed ikke begrænset til valgfagene på på AU i Innovation, produkt og produktion.

Se en oversigt over alle SmartLearnings fag her.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Uden uddannelsesretning

På AU i Innovation, produkt og produktion uden retning har du frihed til at sammensætte og præge din uddannelse i den retning du foretrækker.

Udover de tre obligatoriske fag, skal du have valgfag for i alt 30 ECTS-point, efterfulgt af det afsluttende afgangsprojekt.

Du er ikke begrænset til ovenstående valgfag, men skal i dit valg overholde følgende:

Find en oversigt over alle SmartLearnings fag her.

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen hvis du er i tvivl om noget.

Praktisk

En akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS-point.

Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver akademiuddannelserne et afgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse.

Varighed

Hos SmartLearning foregår alle fag som udgangspunkt på deltid. Derfor vil uddannelsen typisk tage ca. 2-3 år.

Da du selv bestemmer tempoet, kan du vælge at tage to fag samtidig, eller tage en pause. Det er dog et krav at uddannelsen skal være færdiggjort senest 6 år efter du er påbegyndt.

Studieordning

Find studieordningen for AU i Innovation, produkt og produktion her (pdf)

Fremtidsudsigter

Med en AU i Innovation, produkt og produktion vil du kunne besidde flere stillinger i det offentlige såvel som det private, herunder som produktudvikler, projektleder, produktionschef eller konsulent.

Du har efterfølgende mulighed for at læse videre på en Diplomuddannelse, og derefter en Master.

Adgangskrav

For at blive optaget på en Akademiuddannelse, skal du have

  • en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, og
  • minimum 2 års erhvervserfaring

Dine to års erhvervserfaring skal ligge samtidig med eller efter din adgangsgivende uddannelse.

Der kan dispenseres for adgangskrav hvis vi vurderer at du har forudsætninger der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. For information herom, kontakt studievejledningen.

Realkompetencevurdering (RKV)

Der kan foretages en realkompetencevurdering for adgang til uddannelsen, hvis du ikke formelt opfylder adgangskravene. Her vil dine samlede reelle kompetencer vurderes i forhold til optagelse.

Bestil en kompetenceafklaring her.

For yderligere spørgsmål vedr. kompetenceafklaring, kontakt studievejledningen.

Tilmelding

Du tilmelder dig et fag ad gangen - uanset om du vil tage et enkelt fag eller planlægger at tage hele uddannelsen.

Når du vil tage næste fag tilmelder du dig på ny. Du forpligter dig derved kun til det tilmeldte fag, og ikke hele uddannelsen.

På hvert enkelt fag finder du tilmeldingsblanket, samt information vedrørende næste opstartsdato og pris.

Indledende kurser

Det kan være nyttigt at tage et indledende kursus inden du starter på et akademifag. Typisk anbefales det hvis det er lang tid siden du har studeret eller hvis emnet er nyt for dig.

På AU i Innovation, produkt og produktion kan Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning være relevant.

Se mere om de indledende kurser her.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Din studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder
3615 4519