Afgangsprojekt, AU i Innovation, produkt og produktion

Flere startdatoer:

Som afslutning på din Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion, skal du skrive et større projekt som tager udgangspunkt i det du hidtil har lært på uddannelsen.

Introduktion

Afgangsprojektet afslutter din Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion, og giver dig muligheden for at fordybe dig i et selvvalgt emne efter interesse eller relevans i dit job.

I dit afgangsprojekt skal du

  • bevise at du kan formulere og afgrænse en konkret og relevant studierelevant problemstilling, og belyse den fuldt ud
  • dokumentere at du kan gennemføre og løse en praksisnær og kompleks problemstilling, metodisk såvel som analytisk
  • vise at du kan præsentere din problemstilling skriftligt såvel som mundtligt

Relevans

Du er klar til afgangsprojektet når du har bestået minimum 50 ECTS-point på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion, og opfylder kravene til fagsammensætningen.

Se mere om uddannelsens opbygning her.

Udbytte

Med afgangsprojektet bliver du i stand til på et analytisk og metodisk grundlag at tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for innovation eller produktion. Du formulerer selv din problemstilling, og definerer dermed din egen kompetenceprofil.

Praktisk

Tilbage

Underviser

Michael Christiansen