Værdiskabende dataanalyse- og formidling

Flere startdatoer:

Vil du omdanne rå data til brugbar indsigt og handling? Du får her de nødvendige færdigheder til at træffe datadrevne beslutninger og derigennem styrke din organisations konkurrenceevne.

Introduktion

På faget Værdiskabende dataanalyse- og formidling får du en solid forståelse for dataanalyse og hvordan du kan generere indsigt i organisationens interne og eksterne forhold. Med særlig fokus på kvantitativ dataanalyse og beskrivende statistik vil du lære at skabe værdi i din organisation gennem analyse og præcise anbefalinger.

Faget beskæftiger vi os bl.a. med

  • kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling og -analyse
  • juridiske og etiske aspekter vedrørende dataindsamling, -analyse og -formidling
  • principper for dataindsamling og validitet af data
  • forståelse af beskrivende statistik og visualisering af data
  • begreber og principper for datamodellering
  • dataanalyse og videreformidling

Relevans

Faget er relevant for dig, der ønsker at udnytte data som en strategisk ressource og skabe værdi i din virksomhed. Med en dybdegående forståelse for dataanalyse kan du identificere afgørende indsatsområder og udviklingspotentialer. Ved at kunne omsætte data til konkrete anbefalinger og præsentere dem overbevisende vil du styrke din virksomheds evne til at træffe datadrevne beslutninger.

Udbytte

Når du har taget faget Værdiskabende dataanalyse- og formidling har du kompetencer til at 

  • tilrettelægge og gennemføre dataanalyse med eksisterende datasæt
  • vurdere datakvalitet og foretage nødvendig datarens og datavask for at sikre pålidelige analyseresultater
  • analysere og tolke datasæt i overensstemmelse med analysens formål
  • formidle konklusioner og resultater af dataanalyser til relevante interessenter

Praktisk

SmartLearnings online fag Værdiskabende dataanalyse- og formidling er så fleksibelt at du kan tilrettelægge det til dine arbejdsmæssige og private forhold. Faget er praksisnær, hvorfor du straks kan bruge den viden du tilegner dig i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Thomas Petersen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder