Årsrapport og regnskabsanalyse

På faget Årsrapport og regnskabsanalyse får du indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning, og bliver dermed i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter.

Introduktion

Årsrapport og regnskabsanalyse giver dig en lang række økonomiske kompetencer essentielle for dit daglige arbejde med regnskaber, herunder indsigt i risikostyring og værdiansættelse af virksomheder, og hvordan du bruger det i praksis.

På faget lærer du om

  • formålet med regnskabsanalyser, samt de indholdsmæssige krav til en regnskabsanalyse
  • hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Bogføringsloven og Årsregnskabsloven
  • opstilling af regnskabsanalyser og hvordan du inkluderer begreber som rentabilitet, likviditet, indtjeningsevne, samt kapitaltilpasning og soliditet, og baggrunden for hver af disse begreber

Relevans

Årsrapport og regnskabsanalyse er faget for dig, der gerne vil kunne læse, analysere og forstå en virksomheds eksterne regnskab.

Udbytte

På faget får du kompetencerne til at

  • beskrive og analysere interne såvel som eksterne årsrapporter
  • vurdere risici ud fra regnskabsanalyser, samt vise risikoafdækning ud fra en række værktøjer
  • omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger, og omvendt
  • analysere børsnoterede nøgletal og opstille konklusioner ud fra en opstillet regnskabsanalyse

Praktisk

SmartLearnings online økonomifag Årsrapport og regnskabsanalyse er så fleksibelt tilrettelagt, at du kan planlægge dit studieforløb så det passer bedst ind i din hverdag. Faget er praksisnært, hvorfor du straks kan bruge den viden du tilegner dig i dit professionelle virke.

Tilbage

Underviser

Hans Svenningsen

Har du spørgsmål?

Kontakt vores studievejleder

Liselotte Hansen

Studievejleder