Omstillingsfond

Er du faglært eller ufaglært og i job i Danmark, så har du mulighed for at søge om omstillingsfondsmidler. Du kan få uddannelse for op til 10.000 kr. om året.

Se mere her.

Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU)

Du har mulighed for at søge SVU på akademi- og diplomuddannelserne. Der gives ikke SVU til Indledende kurser.

SVU er en økonomisk støtte til dig der er i arbejde, og som ønsker at videre- eller efteruddanne dig. Læs mere om satserne her.

Det er et krav at du studerer på fuldtid for at få SVU.

Ansøg om SVU på https://www.svu.dk/soeg-svu/.

Læs mere om SVU her eller på svu.dk

Kompetencefonde

På de fleste overenskomster i Danmark er der indbetalt kompetencefondsmidler som medarbejdere har mulighed for at søge til brug for relevant kompetencegivende uddannelse.

Det gælder både på akademi- og diplomniveau.

Henvend dig i din fagforening eller i firmaets HR-afdeling for at høre om du har mulighed for at søge kompetencefondsmidler til din uddannelse.

Læs artikel med links til enkelte kompetencefonde.