Når du studerer hos SmartLearning kan du søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), hvis du er i arbejde og studerer på fuldtid. 

Hvor meget kan du få?

Se mere på https://www.svu.dk/svu-sats/

Kravene for at søge SVU indebærer bl.a. at

  • du skal studere på fuldtid - de fleste af vores fag er tilrettelagt på deltid, hvorfor det kan være nødvendigt at tage to fag samtidig
  • du skal være i job - enten som lønmodtager eller som selvstændig
  • du skal være minimum 25 år, og må ikke være nået folkepensionsalderen når du påbegynder faget
  • du skal være dansk statsborger, være bosiddende i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere
  • du må højest have en uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU)
  • du skal være studieaktiv - vi er forpligtet til at tjekke din studieaktivitet
  • du skal have været i beskæftigelse i 3 år inden for de seneste 5 år

Hvem beslutter om jeg kan få SVU?

SVU-styrelsen afgør om du kan få SVU. Når du informerer os om at du vil søge SVU, vil vi sende dig den nødvendige blanket for at søge.

Bemærk at SmartLearning ikke kan holdes ansvarlig for om du får tildelt SVU.

Læs mere på svu.dk