Når du studerer hos SmartLearning kan du søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), hvis du er i arbejde og studerer på fuldtid. 

Hvor meget kan du få?

Se mere på https://www.svu.dk/svu-sats/

Kravene for at søge SVU indebærer bl.a. at

  • du skal studere på fuldtid - de fleste af vores fag er tilrettelagt på deltid, hvorfor det kan være nødvendigt at tage to fag samtidig
  • du skal være i job - enten som lønmodtager eller som selvstændig
  • du skal være minimum 25 år, og må ikke være nået folkepensionsalderen når du påbegynder faget
  • du skal være dansk statsborger, være bosiddende i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere
  • du må højest have en uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU)
  • du skal være studieaktiv - vi er forpligtet til at tjekke din studieaktivitet
  • du skal have været i beskæftigelse i 3 år inden for de seneste 5 år

Ansøg om SVU

Når du har tilmeldt dig fag hos os, ansøger du om SVU her: https://www.svu.dk/soeg-svu/ 

Bemærk at SmartLearning ikke kan holdes ansvarlig for om du får tildelt SVU.

SVU-styrelsen afgør om du kan få SVU.

Læs mere på svu.dk