Undervisning online er i rivende udvikling, og i dag findes der onlineundervisning i mange forskellige former og udgaver. Vi glæder os over tendensen. Ikke mindst fordi vi selv har over 20 års erfaring med at udvikle og praktisere god online undervisning. Vi ved, hvad der skal til og vi ved, hvad der virker.

Hvordan adskiller online undervisning sig?

Undervisning online kan ikke sidestilles direkte med den klassiske undervisning i et fysisk klasserum. Begge undervisningsformer har samme mål, hvad angår viden og kompetencer, men vejen dertil er forskellig. Vores undervisning bygger på 7 undervisningsprincipper for online læring, som sætter en fælles retning for alle SmartLearning fag. Når det er sagt, så er vores undervisere forskellige og fagene er forskellige, og derfor varierer vægtningen af undervisningsprincipperne. Uanset valg, så har alle undervisere det samme mål: At sikre at du kan gå fagligt rustet til eksamen og aktivere din viden ude i virkeligheden. Du kan læse mere om undervisningsprincipperne ved at folde dem ud nederst på siden.     

Hvordan kommunikerer jeg med min underviser og mine medstuderende?

Kommunikationen ved online undervisning foregår primært asynkront. Og hvad betyder det så? Det betyder, at du kan studere hvor og når du vil. Du mødes et par gange i løbet af dit fag med din underviser og dine medstuderende online i real-tid, men ellers foregår kommunikationen løbende på platformen.

Hvordan ved jeg, om jeg fagligt er på rette vej?

Det ved du, fordi du hele tiden kan sparre med din underviser. Du kan chatte med din underviser eller kommunikere via beskeder, og du kan booke individuelle vejledningsmøder. Du får feedback på udvalgte afleveringsopgaver undervejs, og du kan blive bedt om at give og modtage feedback fra dine medstuderende. Du vil også prøve kræfter med quizzer o.l. som giver dig øjeblikkelig feedback og stimulerer din nysgerrighed og faglighed. Din viden deler du med dine medstuderende ligesom de deler med dig.

Er LiveLearning (webinar) det samme som en klassisk undervisningstime?

Nej, vores LiveLearnings kan ikke sidestilles med en klassisk undervisningstime. LiveLearnings foregår ”live”. Det er her, du møder din underviser og dine medstuderende og hvor I drøfter relevante problemstillinger og sparrer med hinanden på tværs. Det er især på LiveLearnings, at de personlige relationer skabes. LiveLearning er tilpasset online formatet både i tid og omfang. Derfor må du ikke forveksle LiveLearning med en forelæsning eller klasserumsundervisning.


”Vi værner om fleksibiliteten på vores fag – derfor skal læringsformen i videst muligt omfang være uafhængig af, at vi mødes på et bestemt tidspunkt. I stedet opprioriterer vi den personlige kontakt til underviseren, som den studerende altid har en direkte linje til.”

Skærmbillede 2021 02 24 kl. 08.55.27
Uddannelsesleder Kristina Bille

  

Kort sagt, du får topkvalificeret online undervisning, der er særligt tilrettelagt efter undervisningsprincipper for online læring og som vi, med vores 20 års erfaring, ved virker.

 

 

Du kan forvente følgende:

  • Tilstedeværende underviser: Din underviser tjekker beskeder og indlæg flere gange om ugen. Svartider varierer afhængigt af holdstørrelse, men du vil altid få svar indenfor 2 hverdage. Du kan altid tage kontakt til din underviser, hvis du har behov.

  • En udstrakt hånd: Din underviser kontakter dig løbende med tilbud om hjælp, tilskyndelse til deltagelse, ros etc.

  • Faglig vejledning: Din underviser tilbyder dig løbende individuel vejledning både mundtligt og skriftligt. Specielt op til eksamen bliver der afsat tid til sparring og vejledning.

  • Faglig feedback: Du får personlig feedback på udvalgte afleveringsopgaver undervejs af enten din underviser eller af dine medstuderende. Antal og metode afhænger af fagets længde, opbygning og opgavens karakter. Nogle opgaver er for din egen øvelses skyld og uden feedback.

  • Rettetid: Du får feedback på dine opgaver indenfor 7 hverdage efter afleveringsfristens udløb.

  • LiveLearning: Vi afholder LiveLearnings (webinarer) af højest 1 times varighed på alle fag. Antallet varierer afhængigt af fag og formål. Du kan som minimum forvente 3 LiveLearnings på et 5 ECTS fag og 4 LiveLearnings på 10 ECTS fag. LiveLearnings lægger op til dialog og interaktion mellem jer studerende, og vi er sikre på, at du får mere ud af dit fag, når du prioriterer at deltage i LiveLearning.
Læs mere om vores undervisningsprincipper