Et kort kursus eller et mikrolæringsforløb er fokuseret opkvalificering af dine kompetencer. Det er for dig, der gerne vil have nye konkrete færdigheder, som du kan anvende direkte i din hverdag, uden at skulle bruge oceaner af tid.

Korte kurser sparer dig tid, da de kun strækker sig over 3-4 uger og har en ugentlig belastning på omkring 7 timer.

Mikrolæring er endnu kortere. De kan f.eks. bestå af 6 lektioner af 15 minutter.

Kurserne er altså for dig, som gerne vil opkvalificere dine kompetencer, men som ikke har tid til at studere på deltid, som traditionelle efter- og videreuddannelsesforløb kræver.

Indholdet i kurserne er opdelt i små bidder, så det er nemt for dig at absorbere. Målet med kurserne er at hjælpe dig til at opbygge nye færdigheder og rutiner gennem små justeringer, præcis når det er mest brugbart for dig. Vi har derfor sikret os, at du kan tilgå alt indholdet på kurset, præcis når det passer dig, og på den enhed som du har lyst til fx computer, tablet eller smartphone. Du kan altså øve dine nye færdigheder, mens du arbejder. Lidt poppet kan man kalde kurserne for personlig on-demand kompetence udvikling

Korte kurser og mikrolæring