Få en individuel afklaring

Med en kompetenceafklaring foretager vi en individuel vurdering af dine samlede kompetencer, som du har tillært gennem uddannelse, arbejde og fritid.

En kompetenceafklaring er relevant for dig der

  • ikke har det formelle uddannelsesniveau der kræves, for at du kan starte på en videreuddannelse, men muligvis har oparbejdet kompetencer fra andre aktiviteter
  • mener at have kompetencer, der svarer til et eller flere fagmoduler på akademi- eller diplomuddannelserne og derfor vil søge merit/fritagelse for et fag

Formålet med kompetenceafklaringen er at få anerkendt dine kompetencer i form af et bevis, som du kan bruge i forbindelse med uddannelsessøgning.

Vi tilbyder kompetenceafklaring i alle de fag, vi udbyder.

Personlige oplysninger

Vælg produkt

Nyhedsbrev