Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Når du tager et online fag hos SmartLearning kan du studere hvor og når det passer dig. Eneste krav er at du har internetforbindelse og en computer med de gængse Office-programmer eller tilsvarende. 

Skal jeg møde op til undervisning nogle steder?

Studiet foregår online. Du skal derfor på intet tidspunkt møde op til undervisning. På den måde bestemmer du selv hvor og når du vil studere. 

Til eksamen kan du dog vælge at møde op til fremmødeeksamen. 

Læs mere om hvordan eksamen foregår.

Kan jeg starte når det passer mig?

Alle fag er tilrettelagt i faste perioder med en opstartsdato og en eksamensdato. Du kan derfor ikke starte på et fag når som helst, men starter og slutter et fag sammen med andre studerende. På den måde kan I sparre med hinanden gennem hele forløbet.

De fleste fag har opstart i februar og september.

Hvordan får jeg at vide om mit fag kommer i gang?

Så snart der er nok tilmeldte til et fag, vil vi bekræfte opstarten på faget. Hvis du har tilmeldt dig faget, vil du modtage information om dette via mail.

Senest dagen efter tilmeldingsfristen afgøres det hvorvidt et fag kommer i gang.

Hvis du har tilmeldt dig et fag der ikke kommer i gang, kontakter vi dig med information herom. I så fald vil du få muligheden for at flytte over på et andet fag.

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Studiet foregår i den online læringsportal Studie SmartLearning. Når du tilmelder dig et fag, vil du kort inden opstart modtage et login pr. mail. Dit login er din adgang til Studie SmartLearning, som er et Moodle Learning-Management System.

Du kan logge på via studie.smartlearning.dk fra kl. 8. på fagets første dag.

Læs her hvordan Studie SmartLearning fungerer:

Når du logger på Studie SmartLearning møder du en flowplan, hvor du uge for uge kan se hvad du skal læse og hvilke opgaver du skal løse.

Derudover finder du præsentationer af din underviser og dine medstuderende, diverse praktisk og faglig information fra din underviser, undervisningsmateriale, afleveringsfaciliteter og lign.

Du har desuden adgang til elektroniske debatfora, hvor du kan kommunikere med din underviser og indgå i diskussioner med dine medstuderende. Her kan alle deltagere følge med i alle spørgsmål og svar, og derved lære af hinandens tvivl og input.

Er der en underviser, når jeg studerer online?

Ja, der er en underviser på hvert fag.

Fra første dag og frem til eksamen bliver du vejledt og informeret af din underviser i Studie SmartLearning, og du har altid mulighed for at kontakte din underviser i de åbne debatfora.

Afholder min underviser online forelæsninger?

På faget vil din underviser afholde et antal webinarer, dvs. online seminarer. Her har du mulighed for direkte 'live' kommunikation med din underviser og dine medstuderende.

Din underviser vil på forhånd informere jer om tidspunktet for webinarets afholdelse.

Du får adgang til webinaret ved at klikke på det link din underviser har lagt ud på Studie SmartLearning.

Vi anbefaler at du så vidt muligt deltager live i webinarerne. Optagelse af webinaret kan tilgåes efterfølgende.

Er et online studie et selvstudie?

Nej, det er ikke et selvstudie.

At tage et online fag er en kombination af selvstudie og traditionelt studie.

På et online studie kræves en vis portion selvstændighed og selvdisciplin - som på et selvstudie.

Samtidig er du under hele forløbet fulgt af din underviser, der tilrettelægger studiet, retter opgaver, vejleder dig i forhold til eventuel rapportskrivning, og som står til rådighed i forhold til eventuelle spørgsmål - som på et traditionelt studie.

På dit fag lægges der op til at du indgår i kommunikationen og diskussionerne med din underviser og dine medstuderende, da vi lægger stor vægt på at skabe dialog og sammenhæng mellem teori og praksis.

Jeg har betalt med betalingskort: hvornår bliver pengene trukket?

Vi trækker beløbet på din konto på fagets opstartsdag.

Skal jeg købe litteratur til mit studie?

Ja, til hvert fag er der en tilhørende litteraturliste, der offentliggøres på hjemmesiden så snart den er klar. Du kan forvente at den er klar senest 14 dage før opstart.

Du sørger selv for at anskaffe den nødvendige litteratur. Se evt. bogpriser.dk for en oversigt over hvor du kan få bøgerne billigst og hurtigst leveret.

Find litteraturlisterne her.

Er der eksamen på et online fag?

Ja, alle fag afsluttes med en eksamen. 

Undtaget er de indledende kurser, hvor du afslutter med en opgave, der vurderes udfra bestået / ikke-bestået.

Opstart på et akademi- eller diplomfag er samtidig tilmelding til tilhørende eksamen. Ved tilmelding til et fag bruges således første eksamensforsøg.

Hvordan foregår eksamen?

Størstedelen af fagene afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt, mens nogle fag afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Se eksamensformerne på de enkelte fag.

Du kan vælge om du vil tage mundtlig eksamen online eller ved fremmøde. Fremmøde eksamen koster 290 kr. Du er enten blevet opkrævet ifm. din tilmelding eller du opkræves senere når du har taget stilling til fremmøde eksamensform.

Mundtlig fremmødeeksamen tilbydes p.t. i Odense/Aarhus og/eller København.

Skriftlig eksamen afholdes på erhvervsakademierne. Ca. midt i forløbet lægges en eksamensindkaldelse på forløbet, hvor du bliver bedt om at tage stilling til hvilket erhvervsakademi du ønsker at gå til eksamen på. Studerende der bor i udlandet har mulighed for at tage skriftlig eksamen på distancen, med godkendt tilsyn.

Se mere om eksamen her.

Får jeg et eksamensbevis?

Ja, på alle beståede fag udstedes efterfølgende et eksamensbevis, der sendes til dig via e-boks.

Hvad er ECTS?

Alle fag hos SmartLearning udbydes under lov om åben uddannelse, hvorfor du får ECTS-point for alle fag. Undtaget er de indledende kurser.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation) er et system, der beskriver omfanget af et fag taget på en videregående uddannelse.

Et akademisk studieår har et omfang af 60 ECTS-point. Dvs. et 2-årigt fuldtidsstudie (fx en markedsføringsøkonom) består af i alt 120 ECTS-point.

Både vores akademi- og diplomfag har et omfang af enten 5 eller 10 ECTS-point. Det er altså ikke en måde at forklare uddannelsesniveauet på, men udelukkende en forklaring på omfang og arbejdsbyrde på et fag / en uddannelse.

Akademiuddannelserne

En akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS-point.

Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver Akademiuddannelserne et afgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse.

Diplomuddannelserne

En diplomuddannelse består af i alt 60 ECTS-point.

Hvor meget tid skal jeg bruge på mit online fag?

Den forventede arbejdsbyrde afhænger af dit fag:

Indledende studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning: ca. 20 timer ugentligt / 4 uger

Matematik med økonomisk profil: ca. 20 timer ugentligt / 4 uger

Indledende erhvervsøkonomi med regneark: ca. 20 timer ugentlig / 4 uger

Akademifag:

  • fag på 5 ECTS-point: ca. 19,5 timer ugentligt / 7 uger
  • fag på 10 ECTS-point: ca. 19,5 timer ugentligt / 14 uger

Diplomfag:

  • fag på 5 ECTS-point: ca. 19,5 timer ugentligt / 7 uger
  • fag på 10 ECTS-point: ca. 19,5 timer ugentligt / 14 uger

Se på det enkelte fag hvornår vi starter op næste gang.

Skal jeg have nogle særlige programmer installeret på min computer?

Ja, du skal installere et webinarprogram kaldet Zoom for at kunne studere online hos SmartLearning. På faget statistik skal du også have Microsoft Excel.

Meget foregår i Office-programmer som Power Point, Word, og Excel, hvorfor du skal have brugerkendskab hertil, samt have programmerne (eller tilsvarende) installeret på din pc.

Det er desuden en forudsætning at du har internetadgang, da al kommunikation foregår online.

Zoom

Til webinarerne benytter vi Zoom. Du skal installere programmet for at deltage på et webinar. Du behøver dog ikke gøre noget på forhånd, da installationen sker helt automatisk første gang, du forsøger at logge på et webinar.

Du får den bedste oplevelse, hvis du har en almindelig god båndbredde og headset. Du kan sagtens deltage på webinar uden billede, blot med lyd. Headset og billede er nødvendigt ved afvikling af en online mundtlig eksamen.

Du kan også deltage på et webinar via din tablet. Til dette skal du downloade app'en Zoom Cloud Meetings

.

.

Fleksibilitet

På et online studie får du høj fleksibilitet.

Uafhængig af sted:

Du skal ikke møde op til undervisning nogle steder. Eneste krav er at du har adgang til internettet.

Uafhængig af tid:

Du bestemmer selv om du vil studere tirsdag morgen, torsdag aften eller natten til mandag.

Bestem selv tempoet:

Tag et fag pr. semester eller flere fag på én gang. Du kan også tage en pause fra studierne og vende tilbage senere.